Ispunjeni inkluzivni snovi u Bajinoj Bašti

04. April 2017
Ispunjeni inkluzivni snovi u Bajinoj Bašti

Dnevni boravak SAN za decu sa smetnjama u razvoju, otvoren je u Bajinoj Bašti u okviru projekta „Ja imam san…“. Sredstva u iznosu od 206 323 evra za adaptaciju i kompletno opremanje prostora koji je u vlasništvu opštine Bajina Bašta obezbedila je delegacija Evropske unije u Srbiji kroz program „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“.

Usluge u dnevnom boravku, koji je u novom prostoru počeo s radom u novembru prošle godine, koristiće 14 dece. Kroz  rad u boravku sticaće nova znanja i podizati sposobnosti za učenje specifičnih, praktičnih veština za razvoj osnovnih životnih navika koje će im olakšati integraciju u sredinu u kojoj žive.

Edukativne usluge dostupne u dnevnom boravku rezultiraće postizanjem stimulativne sredine, psiho-fizičkog blagostanja i relaksacije kako korisnika, tako i njihovih porodica, realizacijom radioničarskih i drugih metoda (senzorna soba, Montesori, itd.) u skladu sa individualnim planovima rada.

Adaptirani prostor korisnicima obezbeđuje prijatan ambijenta za boravak i planirane aktivnosti, ali i dodatno poboljšava položaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bajina Bašta. Dodata vrednost projekta za lokalnu zajednicu je što se i ostali meštani  senzibilišu za razumevanje i prihvatanje osoba s teškoćama u razvoju.

Inače, opština Bajina Bašta projekta „Ja imam san…“ realizuje u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Bajina Bašta i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta. Osnivanje dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju je jedna od aktivnosti projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, a sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Dnevni boravak svečano je otvorio državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Nenad Ivanišević, koji je istakao važnost ove usluge za korisnike jer će doprineti da njihove dnevne životne aktivnosti budu kvalitetnije i ispunjenije.

Ivanišević je najavio da će Bajina Bašta ove godine preko namenskih transfera za razvoj postojećih i uspostavljanje novih usluga socijalne zaštite dobiti preko četiri miliona dinara. Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo će, istakao je on, nastaviti da vodi brigu ne samo o ravnomernoj razvijenosti usluga socijalne zaštite na teritoriji cele zemlje, već i o tome da te usluge budu na što višem nivou

Šef I sektora operacija u EU delegaciji, Nikolas Bizel, istakao je da Evropska unija daje prioritet projektima koju su namenjeni najosetljivijim grupama srpskog društva. On je poručio da će EU podržati sprovođenje zakona koji se tiču socijalne inkluzije i našoj zemlji