“Ja imam san” od Nove godine

05. Decembar 2016
“Ja imam san” od Nove godine

U Bajinoj Bašti u toku su radovi na rekonstrukciji objekta koji je opština opredelila za budući dnevni boravak za osobe sa invaliditetom. U ovaj objekat korisnici će se useliti na samom početku 2017. godine.

Od 8. do 15. novembra u Bajinoj Bašti je realizovan trening na temu „Primena Montesori metode u radu sa osobama sa invaliditetom“, kao jedna od ključnih aktivnosti na ovom projektu. Program obuke je obuhvatio dva dela namenjena defektolozima svih struka, pedagozima, psiholozima i drugim specijalnim vaspitačima koji rade ili će raditi sa osobama sa smetnjama u razvoju. Akreditovani predavači Srpske Montesori asocijacije upoznali su polaznike programa sa Montesori filozofijom i pedagogijom, odnosno kako naučiti Montesori vežbe, savladati izradu Montesori materijala, razviti sposobnost posmatranja i prepoznavanja individualnih potreba, otkriti nove načine individualnog pristupa, stvoriti ambijent koji odgovara individualnim potrebama dece i naučiti načine organizovanja i izvođenja razvojnih igara.

Kvalitetna usluga koja će biti omogućena korisnicima ove socijalne usluge u Bajinoj Bašti podrazumeva da lokalni Centar za socijalni rad proceni potrebe dece i mladih do 30 godina sa smetnjama u razvoju.

U boravku će biti angažovana tri stručna radnika defektologa i oni će raditi u zavisnosti od samih potreba korisnika. Na teritoriji opštine Bajina Bašta ima sedamdeset lica do trideset godina starosti koji će biti potencijalni korisnici usluge dnevnog boravka.

Inače, vrednost projekta “Ja imam san” iznosi 206 323,52 evra, ističe Ivan Marković, koordinator dodajući da projekat realizuje Opština Bajina Bašta u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja iz Bajine Bašte. Projekat je deo programa Podrške Evropske unije inkluzivnom društvu koji sprovodi delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.