Jesenji podsticaji za selo

24. Oktobar 2017
Jesenji podsticaji za selo

Do petka, 27. oktobra do 14 časova registrovani poljoprivredni proizvođači koji imaju prebivalište na području grada Užica i ispunjavaju druge propisane uslove, mogu da konkurišu za nabavku priključne mehanizacije, sistema za zalivanje, sistema za zasenu i protivgradnu zaštitu, plasteničku proizvodnju,nabavku novih i polovnih traktora iz uvoza u toku 2017. godine. Konkurs za jesenje subvencije sprovodi grad Užice u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“.

Sistem za zalivanje malina može se nabaviti preko subvencioncija grada Užica Foto--L.J.

Sistem za zalivanje malina može se nabaviti preko subvencioncija grada Užica Foto–L.J.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice koje ima prebivalište na teritoriji grada Užica, nosilac je registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, sa aktivnim statusom u 2017. godini koje se nalazina teriritoriji grada Užica, koje je izmirilo poreske obaveze prema Gradu i ispunjava druge uslove propisane objavljenim konkursima.

Grad Užice subvencioniše kupovinu novih i polovnih traktora Foto--URP

Grad Užice subvencioniše kupovinu novih ili polovnih traktora  Foto–URP

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači prijave mogu dostaviti Gradskoj upravi na sledeći način:

Popunjen obrazac prijave i potrebnu dokumentaciju podnosilac prijave dostavlja lično na pisarnicu Gradske uprave grada Užica, kancelarija br. 12, Ul.Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice, najkasnije do petka 27. oktobra 2017. godine do 14 časova.

Prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA  U OBLASTI MEHANIZACIJE I VOĆARSTVA NA TERITORIJI GRADA UŽICA ZA 2017. GODINU.

Za dodatne informacije mogu se obratiti na brojeve telefona 031/590-163 i 031/523-065.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom, poštom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, mogu biti razlog za odbijanje.

Obrasci prijave su dostupni : u prostorijama Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“, Ul.Petra Ćelovića bb, 31000 Užice,svakog radnog dana od 10 do 14 časova i u prostorijama Gradske uprave Grada Užica, Odsek za poljoprivredu, kancelarija br. 28, Ul. Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice, svakog radnog dana od 10 do 14 časova

Obrasci prijave se mogu preuzeti i na sajtu GradaUžica i sajtu Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“ .