JKP „Niskogradnja“- preduzeće visokih mogućnosti i perspektive

20. Novembar 2018
JKP „Niskogradnja“- preduzeće visokih mogućnosti i perspektive

Gotovo da ne postoji ni jedan infrastrukturni projekat na teritoriji grada Užica, a koji se finansira iz budžeta, da iza njega ne stoji JKP „Niskogradnja“. Održavanje putne infrastrukture ali i izgradnja nove, posao je ovog „muškog preduzeća“ na čijem čelu poslednje četiri godine, ali i prvi put od njegovog osnivanja, stoji žena.

20181119_132224

 

„Zbog velikih padavina tokom juna meseca, građevinska sezona je kasnila. Probleme su stvarali i brojni odroni izazvani tim padavinama ali lepa jesen produžila je sezonu. Ipak, kao i prošle godine nećemo uspeti da realizujemo sve ugovore sa seoskim mesnim zajednicama, jer uporedo smo radili i održavanja i rekonstrukcije brojnih ulica u gradu. Loš početak sezone nadoknadili smo kroz radne subote i prekovremeni rad tako da je svaki dan, koga su pratile povoljne vremenske prilike, maksimalno iskorišćen“, kaže direktorka JKP „Niskogradnja“, Snežana Milutinović.

20181117_121322

Inače, JKP „Niskogradnja“ je glavni nosilac skoro svih građevinskih poslova na teritoriji grada a jedino koje izvodi radove asfaltiranja javnih površina, puteva i ulica koje finansira grad. Ove godine u asfaltnoj bazi ovog preduzeća u Sevojnu, proizvedeno je 15 hiljada tona asfalta a rekordni mesec, od kada postoji ovo preduzeće, bio je jul ove godine kada je baza isporučila 3.045 tona asfaltne mase. U ovoj godini proizvedeno je i ispotučeno 1.400 tona betona.

Zbog obima poslova i nedostatka ljudskih resursa i mehanizacije „Niskogradnja„ je angažovala i podizvođače, što po rečima direktorke nije najsrećnije rešenje. Inače, JKP „Niskogradnja“ je jedno od retkih javnih preduzeća koje je opstalo u okviru lokalnih samouprava u Srbiji. Za sam grad Užice  je izuzetno značajno i važno, jer poslove u svojoj delatnosti obavlja profesionalno i kvalitetno i kadro je da bude nosilac najvajžnijih infrastrukturnih projekata.

received_335740407161227

Iako je u nekom periodu bilo pred zatvaranjem, zahvaljujući kadrovskim promenama i pre svega podršci grada, opstaje i ostaje na usluzi, pre svega građanima. Ono što predstavlja problem jeste nedostatak operativnih radnika, mladog kadra koji bi naučio i nasledio znanje i iskustvo svojih starijih kolega, ali zabrana zapošljavanja koja je još uvek na snazi, sprečava tu potrebu. Obnavljanje mehanizacije, u koje je uključen i grad, svakako je dobar ulog u opšti interes i budućnost. Sama konfiguracija grada i izvođenje radova u strmim ulicama i nepristupačnim lokacijama, zahteva pre svega iskustvo koje radnici ovog preduzeća imaju.

Zicka01

„Po statutu i osnivačkom aktu, prioritet našeg preduzeća je održavanje puteva i ulica a kapacitet ovog preduzeća bi trenutno mogao da zadovolji samo te poslove uz obnovu sitne mehanizacije. Starosna struktura zaposlenih radnika u operativi je nepovoljna tako da bi bilo značajno da se zaposle mladi ljudi koji bi od starijih učili zanat. U dogovoru sa osnivačem, odnosno gradom, videćemo kako ćemo dalje jer sa postojećim kapacitetom, nećemo biti u situaciji da se kao izvođači  javimo na svaku javnu nabavku našeg osnivača“, dodaje direktorka Snežana Milutinović.

JKP „Niskogradnja“ ima 104 stalno zaposlena radnika od čega 90% radi na operativnim poslovima a ostatak čini administraciju koja je svedena na minimum. Tu je, po zakonu predviđenom procentu, angažovan i broj ljudi na sezonskim poslovima ali ukupan broj je i dalje daleko ispod broja zaposlenih za kojima ovo preduzeće ima potrebu.