Još jedna kotlarnica na mazut manje

05. Jul 2018
Još jedna kotlarnica na mazut manje

U Užicu su u toku radovi na izmeštanju još jedne kotlarnice na mazut i to u Jug Bogdanovoj ulici, soliter preko puta Doma zdravlja. Snabdevanje korisnika toplotnom energijom u narednoj grejnoj sezoni vršiće se iz kotlarnice „Blok Zlatibor“. Potpuno ukidanje kotlarnica na mazut rešiće najvažniji projekat užičke Toplane, izgradnja kotlarnice „Međaj“ u naredne dve do tri godine.

20180704_103252

Posle građevinskih, započeti su mašinski radovi na postavljanju toplovodnih cevi koje će toplotnu energiju korisnicima iz Jug Bogdanove i ostalih obližnjih ulica, dopremati iz kotlarnice „Blok Zlatibor“. Ova investicija vredna oko 2,5 miliona dinara unaprediće kvalitet usluge korisnika ovog dela grada i broj kotlarnica na mazut svesti na jednu.

Od ukupno 13 kotlarnica koje će grejati Užičane naredne grejne sezone, deset će za energent koristiti gas, dve pelet a jedna će i dalje, zbog nemogućnosti konverzije, trošiti mazut. Problem korišćenja mazuta, doveden na minimum trenutnih mogućnosti, biće rešen izgradnjom kotlarnice „Međaj“, koja će preuzeti rad kotlarnice „Blok Zlatibor“ a raspolagaće sa duplim kapacitetom tj.moći će da na svoju mrežu priključi 100% više korisnika od broja koji je sada priključen na „Blok Zlatibor“.

Izgradnja ove kotlarnice daće mogućnost priključenja na mrežu Gradske Toplane i stanarima sa druge strane Đetinje.

„Naš cilj je ukrupnjavanje sistema tj. tendencija ka što manjem broju kotlarnica u gradu. Očekujemo da će „Međaj“ biti završen u naredne 2-3 godine. Najveće probleme nam na žalost pravi papirologija, pribavljanje svih dozvola i odobrenja, sve predugo traje.  Nedavno je raspisan tender za idejno rešenje tehničkog prenosa sistema preko reke. Očekujem da će građevinski radovi krenuti najdalje za godinu dana“, kaže direktor JKP Gradska Toplana Užice, Zoran Šibalić.

20180704_104424

Šibalić ističe da će konačno i stanovnici sa druge strane Đetinje moći da se priključe na sistem daljinskog grejanja, što do sada nije bio slučaj. Već se odavno javljaju zainteresovani građani a pre svega privredni subjekti. Kapacitet kotlarnice biće 32 MW što je duplo više od kotlarnice “Blok Zlatibor” snage 15 MW,  koju će preuzeti. Plan  je da „Međaj“ ima tri kotla ali će se najverovatnije startovati sa dva a sve opet zavisi od potreba i broja korisnika u tom trenutku.

Na toplovod koji će Jug Bogdanovu i okolne ulice snabdevati iz kotlarnice „Blok Zlatibor“, zainteresovani da se priključe su i JP Telekom Srbija i Narodno pozorište Užice, pa ako se to i desi, kotlarnica „Blok Zlatibor“ preuzeće ne jednu već tri kotlarnice. I bez obzira što će potrošnja mazuta u odnosu na veći broj korisnika u ovoj kotlarnici biti veća, sigurno je da će emitovanje čađi i drugih štetnih materija biti znatno mane nego iz ukupno četiri postrojenja.

slika 1111

 

Sve veće interesovanje privrednih subjekata da se priključe na sistem daljinskog grejanja proizilazi iz podatka da je Toplana Užice uspela u proteklih nekoliko godina da smanji raspon u ceni, kada su u pitanju fizička i pravna lica. Od razlike 1:3 stiglo se do 1:1,25 a cilj JKP Gradska Toplana je da razlike i ne bude.

Pored radova na izmeštanju kotlarnice u Jug Bogdanovoj ulici koji bi po planu trebalo da budu završeni u narednih 10-15 dana, radovi se izvode i na drugim deonicama. Do početka nove grejne sezone biće zamenjeno ukupno oko 1000 m toplovodnih cevi i to u ulicama Vukole Dabića, Marije Mage Magazinović u delu naselja Aleksića most i gradskoj opštini Sevojno.

20180704_103059

Srednjoročni plan JKP Gradska Toplana predviđa da u narednih 4-5 godina zameni oko pet kilometara toplovodnih cevi koje su starije od 20 godina ali i svih onih koje su pretnja redovnom funkcionisanju sistema i pružanju kvalitetne usluge korisnicima. Izbegavanje mogućnosti havarija eliminisaće prekide u isporuci toplotne energije građanima ali i ogromne toplotne a samim tim i finansijske gubitake, za koje nije vreme a nikada nije ni bilo.