Ko i kada treb da primi drugu buster dozu vakcine protiv COVID 19

16. Mart 2022
Ko i kada treb da primi drugu buster dozu vakcine protiv COVID 19

Zavod za javno zdravlje Užice obaveštava građane da drugu buster dozu vakcine protiv COVID 19, tj. 4.dozu, mogu primiti sve osobe uzrasta 18 godina i starije, kod kojih je od davanja prve buster doze (3. doze) prošlo najmanje pet meseci, pri čemu se druga buster doza prvenstveno preporučuje kod:

osoba sa primarnim i sekundarnim imunodeficijencijama koje su u okviru primovakcinacije primile samo dve doze vakcine i buster dozu nakon toga;
osoba starijih od 60 godina;
osoba zaposlenih u zdravstvenim ustanovima koje rade na poslovima prilikom kojih dolaze u kontakt sa pacijentima.
Primena prve buster doze (3. doze) vakcina protiv COVID-19 kod dece uzrasta 12 do 18 godina

Primena buster doze vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech preporučuje se kod sve dece uzrasta 12 do 18 godina, kod kojih je od davanja druge doze vakcine prošlo najmanje pet meseci.