Kompletno rekonstruisana i asfaltirana Jug Bogdanove ulice

13. Oktobar 2021
Kompletno rekonstruisana i asfaltirana Jug Bogdanove ulice

Postavljanjem asfalta završena je kompletna rekonstrukcija Jug Bogdanove ulice za koju je iz budžeta grada izdvojeno oko 15 miliona dinara. Pored zamene asfalta u Jug Bogdanovoj ulici urađena je nova podloga, a JKP “Vodovod” uradilo je i nove priključke na vodovodnu mrežu. 

Postavljeni su novi ivičnjaci i urađeni trotoari, kao i prilazi objektima i kućama. Takođe duž cele ulice postavljeni su gelenderi za pešake, a na ulazu u ulicu urađen je potporni zid.

Sve radove vredne oko 15 miliona dinara izvelo je JKP “Niskogradnja” a finansirani su sredstvima iz budžeta grada.