Konkurs za najbolju priču mladih novinara o mladima

Autor: dijalog.net
12. Avgust 2022
Konkurs za najbolju priču mladih novinara o mladima

Regionalni konzorcijum „WeB Media Literacy“ raspisao  je konkurs za najbolji omladinski medijski sadržaj. Ovaj konzorcijum čine sledeće organizacije: Juventas (Crna Gora), ZAšto Ne? (BiH), Novosadska novinarska škola (Srbija) i GONG (Hrvatska).

Konkurs je namenjen mladim novinarima i novinarkama iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Oni na konkurs mogu prijaviti svoje medijske sadržaje koji obrađuju teme mladih, omladinskih politika, prilika za mlade, izazova i problema sa kojima se mladi susreću, teme obrazovanja, zapošljavanja, mobilnosti mladih, kao i druge srodne teme.

Konkurs je otvoren za mlade starosti od 18 do 30 godina, koji su:

  • novinari/ke omladinskih medija,
  • mladi novinari/ke mejnstrim medija koji se u svom svakodnevnom radu bave omladinskim temama,
  • studenti/kinje novinarstva.

Mladi na konkurs mogu prijaviti svoje radove koji se bave gore navedenim temama u različitim formatima (tekst, video sadržaj ili drugi formati).

Prednost će dobiti analitičke priče koje na dublji način osvetljavaju neku omladinsku temu, a žiri će imati u vidu kvalitet, kreativnost, format, kanal, obuhvat, kontekst i druge faktore.

Na konkurs je moguće prijaviti radove koji su kreirani u periodu od septembra 2021. do dana objavljivanja konkursa, kao i radove koji će biti objavljeni do dana zatvaranja konkursa.

Studenti/kinje novinarstva takođe mogu prijaviti sadržaje koje su kreirali u okviru prakse na fakultetu.

Na konkurs se može prijaviti jedan ili grupa autora/ki od najviše 3 osobe. Jedan kandidat/kinja ili grupa može predati maksimalno jednu prijavu.

Rok za dostavljanje prijava je: 20. septembar 2022. godine do 23:59h.

Aplikacioni formular i ostale informacije u vezi sa konkursom možete pronaći na sajtu Novosadske novinarske škole.