Konkurs za novinarske nagrade Cvet jednakosti

18. Februar 2023
Konkurs za novinarske nagrade Cvet jednakosti
Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice raspisalo je konkurs za novinarske nagrade Cvet jednakosti ,koji će biti otvoren do 3.marta za prijavljivanje medijskih priloga koji se bave temama invalidnosti,promovišu aktivnost,prava i dostignuća osoba sa invaliditetom. Nagrade će biti dodeljene 18. marta 2023. godine u okviru manifestacije „Kikini dani“.

Nagradom „Cvet jednakosti“ afirmiše se socijalni model invalidnosti i aktivizam osoba sa invaliditetom, promovišu se njihovi potencijali, dostignuća, prava, inkluzivni pristup i kreativnost.

Prilozi sa kojima autori konkurišu trebalo bi da podstaknu pozitivne promene u stavovima ljudi, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, kao i stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.