U Užicu, Arilju, Požegi, Bajinoj Bašti i Čajetini posao za 11 vatrogasaca

13. Maj 2021
U Užicu, Arilju, Požegi, Bajinoj Bašti i Čajetini posao za 11 vatrogasaca

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova, i to:

–      3 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Užice – teritorija grada Užica,

–      2 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Mokra Gora – teritorija gradske opštine Užice,

–      2 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Arilje – teritorija opštine Arilje,

–      1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bajina Bašta – teritorija opštine Bajina Bašta,

–      2 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Zlatibor – teritorija opštine Čajetina,

–      1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Požega – teritorija opštine Požega.

Pravo učešća na konkursu imaju svi koji ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da je državljanin Republike Srbije;
  2. da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;
  3. da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
  4. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;
  5. da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
  6. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;
  7. da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 1. jula 2021. godine dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Konkurs traje do 25. maja 2021. godine.

Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova http://www.mup.gov.rs  i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku http://www.copo.edu.rs.