Kremna “Medicinsko selo”

07. Maj 2018
Kremna “Medicinsko selo”

“MEDICINSKO SELO” , u organizaciji OJ Doma Zdravlja Užice, Opšte bolnice Užice, Crvenog krsta Užice i Centra za socijalni rad,  održaće se u subotu 12.05.2018.godine u selu Kremna  od 8 do 14 časova u prostorijama Osnovne škole i ambulante Kremna.

Mogućnost da obave  preventivne zdravstvene preglede imaće svi stanovnici Kremana, Mokre Gore, Bioske i Stapara, bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne.

Osnovni ciljevi ove akcije su promocija zdravlja i podizanje zdravstvene kulture seoskog stanovništva, kako bi se bolesti na vreme otkrile.Takođe, to je i način da zdravstveni radnici izađu u susret svojim korisnicima.