Kremna “Medicinsko selo”

14. Oktobar 2016
Kremna “Medicinsko selo”

MEDICINSKO SELOu organizaciji Doma Zdravlja Užice, Crvenog krsta Užice i Apoteka Užice održaće se u Kremnima u subotu 15.10.2016.godine od 8 do 14 časova u prostorijama Osnovne škole i ambulante Kremna.

Mogućnost da obave preventivne zdravstvene preglede imaće svi stanovnici Kremana, Mokre Gore, Bioske i Stapara, bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Osnovni ciljevi ove akcije su promocija zdravlja i podizanje zdravstvene kulture seoskog stanovništva, kako bi se bolesti na vreme otkrile. Takođe, to je još jedan od načina da zdravstveni radnici izađu u susret svojim korisnicima.

U užičkom Domu zdravlja kažu da je odziv na ovakve akcijama dobar, jer pacijenti dobiju sve preglede lekara specijalista na jednom mestu, a ovako bi zakazivali za različite termine.

Svako od njih prođe pregled lekara opšte prakse koji na osnovu pregleda i postojeće dokumentacije preporuči pregled određenog specijaliste.

Takođe, veliki značaj imaju ginekološki pregledi žena koje žive na selu i ne rade nigde,neke retko silaze u grad i ne posećuju ginekologa godinama, pa je ovo jedini način da se uradi skrining na maligne bolesti kod ove populacije.

U ovim akcijama uvek učestvuju i stomatolozi kako dečiji tako i stomatolog za odrasle jer većinom ova populacija, dešava se da godinama nije posetila izabranog stomatologa.

Inače, najčešći zdravstveni problemi koji se otkriju tokom akcije „Medicinsko selo“ su hronične nezarazne bolesti, poput kardiovaskularnih.

Treba istaći da na području Užica u okviru OJ Dom zdravlja funkcioniše 8 seoskih zdravstvenih ambulanti i to u selima Drežnik, Ravni,Lunovo selo,Karan, Ribaševina,Stapari, Bioska, Mokra Gora i dve zdravstvene stanice: Sevojno i Kremna.

Seoske ambulante ne rade svaki dan već je lekar u ambulanti određenim danima.