Arheološki park iz doba neolita u kanjonu reke Đetinje

iconKultura

January 29, 2019

Projekat “Novi život neolitskog nasleđa u prepoznatim prirodnim područjima od velikog značaja – NeoLIFE” doprineće unapređenju kulturnog identiteta prekograničnog područja kroz efikasnu saradnju partnera iz Srbije i Bosne i Hercegovine na revitalizaciji kulturnog nasleđa Zlatiborskog okruga i Tuzlanskog kantona. Finansiranje i realizacija ovog projekta odvija se u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina (kroz pretpristupnu pomoć EU – IPAII).

Grad Užice, kao nosilac projekta, u partnerstvu sa Gradom Tuzla, Opštinom Milići i Umetničkom školom iz Užica realizovaće projektne aktivnosti u periodu od 18 meseci, počev od 1. Januara 2019. godine, u ukupnoj vrednosti od 593.939.96 evra. Sa nadležnim Telom za ugovaranje – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) u okviru Ministarstva finansija

Republike Srbije, ugovoreno je sufinansiranje projekta sredstvima Evropske unijeu vrednosti od 449.85,13 evra. Pomenuti iznos čini 75,74% ukupne vrednosti projekta, dok će ostatak sredstava obezbediti projektni partneri.

Projekat podrazumeva izgradnju arheološkog parka iz doba neolita u kanjonu reke Đetinje u Užicu kao interpretacija užičkog neolitskog naselja Gradina. Park će biti konstruisan na osnovu dostupne arhivske građe iz perioda arheoloških istraživanja lokaliteta staparska Gradina i po uzoru na savremene arheološke parkove u svetu koji su nezaobilazne turističke atrakcije, moderni centri za animaciju posetilaca i obrazovanje građana. U svrhu održavanja i promovisanja jedinstvene turističke ponude koju je grad Tuzla razvio u okviru kompleksa Panonska jezera, sadržaji postojećeg arheološkog parka – neolitskog sojeničkog naselja Panonika i Geološkiog muzeja biće obnovljeni i unapređeni.

Realizacijom projektnih aktivnosti doprineće se ostvarenju specifičnog cilja projekta definisanog kao očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa gradova Užice i Tuzla kroz uspostavljanje i unapređenje održivog modela za interpretaciju kulturnog nasleđa putem umrežavanja i razmene iskustava između partnera u posmatranom području.

Projekat NeoLIFE je osmišljen tako da obezbedi funkcionalni model upravljanja arheološkim parkom u Užicu putem razmene znanja i iskustava projektnih partnera i zainteresovanih strana i unapređenjem neformalnog obrazovanja stanovništva svih starosnih dobi sa naglaskom na najmlađu populaciju. Saradnja partnera na realizaciji svih projektnih aktivnosti će doprineti povećanju konkurentnosti obe lokalne samouprave na domaćim i inostranim turističkim tržištima.