„Kuća je naša velika suština“

iconKultura

September 6, 2016

Kuća je naša velika suština“ naziv je izložbe posvećene ostvarenjima arhitekte i profesora Arhitektonskog fakulteta Božidara Petrovića. Izložba se otvara večeras u 19 časova u Gradskoj galeriji u Požegi. Autori izložbe su Stanko Kostić, likovni umetnik fotografije zatim arhitekta Tihomir Obradović i Dragan Drndarević, arhitekta koji čine grupu pod nazivom KOD.

U Gradskoj galeriji Požega, na 12 panoa biće prikazano je 12 izgrađenih kuća po projektima profesora Petrovića, arhitekte, kao primer i poruka kako narodno graditeljstvo može biti veoma uspešan podsticaj za savremena ostvarenja u najosetljivijoj oblasti arhitekture – arhitekturi objekata namenjenih stanovanju. Pored fotografija, čiji je autor Stanko Kostić, na panoima se nalaze skice osnova i pisani stavovi autora o tim objektima , kao i o postupcima , odnosima i samim ljudima za koje su, i sa kojima su, građene prikazane kuće. Izložba je namenjena svima koji tragaju za sopstvenim identitetom u graditeljstvu naroda kome pripadaju, ali i onima koji žele da prepoznaju jednu suštinu ljudi na ovim prostorima sa kojima na različite načine dolaze u dodir.

Inače, u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, pre nekoliko godina, priređena prva je izložba ostvarenja Božidara Petrovića, arhitekte i profesora Arhitektonskog fakulteta. Na izložbi su prikazani realizovani projekti – kuće, a moto izložbe je misao Radomira Stanića: „Kuća je naša velika suština“.

Profesor Petrović  koji je 1952. godine diplomirao na Arhitektonskom odseku, ondašnjeg, Tehničkog fakulteta u Beogradu, izabran je za asistenta na Arhitektonskom fakultetu, januara 1956. godine. Postao je docent, šest godina kasnije. Od 1976. je bio vanredni, a 1983. dobija status redovnog profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu na predmetima Mehanika i otpornost materijala i Teorija sistema. Penzionisan je 1987. nakon čega se potpuno posvećuje projektovanju kuća nadahnutih predajnim graditeljstvom. Vremenom stvara svojevrsnu „rudničku neimarsku školu“, kojoj će biti posvećen sve do svoje smrti 2011.godine.

Profesor Božidar Petrović je dobitnik mnogih priznanja među kojima su najznačajnije Velika nagrada arhitekture za 2006. godinu i Nagrada Inženjerske komore Srbije za životno delo.

Učenik profesora Petrović i jedan od autora izložbe, mr Tihomir Obradović, dipl.inž.arh, nakon otvaranja izložbe održaće predavanje na temu „Nova graditeljska tradicija– Kuće Bože Petrovića“ sa bogatim vizuelnim materijalom.