Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva u ruralnoj sredini

Autor: uzice.rs
02. Oktobar 2023
Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva u ruralnoj sredini

“Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva u ruralnoj sredini”, naziv je projekta koji će realizovati Savet za rodnu ravnopravnost grada Užica. Projekat koji će obuhvatiti oko 60 žena iz seoskih mesnih zajednica realizuje se u okviru programa “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti” koji realizuje Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije uz podršku agencije UN WOMEN.

Prema rečima Mirjane Radivojčević predsednice Saveta za rodnu ravnopravnsot grada Užica cilj je povećanja ekonomske jednakosti između muškaraca i žena, odnosno unapređenje znanja i svesti seoskih žena o značaju udruživanja, dostupnim fondovima i lokalnim politikama za ruralni razvoj.

“U narednom periodu biće održane četiri radionice u seoskim mesnim zajednicama sa najvećim brojem stanovnika, nakon čega će biti održana i završna javna debata na temu ”Uloga ženskih resursa u oblasti ruralnog razvoja. Stvaranje uslova da se žene sa sela udružuju i lokalno angažuju i uključuju u rad Saveta mesnih zajednica i suzbijanje stereotipa o ulozi žene u razvoju lokalne zajednice neke su od definisanih potreba, na koje će projekat odgovoriti. Takođe, važno je žene sa sela motivisati da ravnopravno učestvuju u odlučivanju na nivou malih zajednica i pružiti im mogućnost za lični razvoj i usavršavanje. Tokom radionica imaće priliku da svoje ideje i iskustva o ekonomskom osnaživanju predstave početnicama u biznisu, ali i donosiocima odluka.

Realizacija projekta vrednog 483 hiljade dinara, trajaće do 31. decembra ove godine.

Fotografija u tekstu preuzeta sa www.uzice.rs