Mentalno zdravlje dece i mladih sve ozbiljniji globalni problem 

Autor: Tijana Antin Pavlović Specijalista dečije i adolescentne psihijatrije/doktok.rs
01. Mart 2023
Mentalno zdravlje dece i mladih sve ozbiljniji globalni problem 

U Dubaiju je od 5 do 9. decembra 2022. godine održan 25. Svetski kongres međunarodne asocijacije za dečiju i adolescentnu psihijatriju i srodne profesije ( IACAPAP) pod sloganom: ” Child and adolescent mental health: shaping the future “, na kojoj je prisustvovala naš stručnjak dr Tijana Antin Pavlović, specijalista dečije i adolescentske psihijatrije i koja je u tekstu u nastavku nam prenela sve utiske i zaključke sa ovog bitnog događaja: 

Kongres je okupio kolege i vodeće stučnjake iz oblasti mentalnog zdravlja dece i mladih celoga sveta i omogućio da razmenimo iskustva i znanja iz različitih oblasti dečije i adolescentne psihijatrije.

Ovaj skup je bio značajan i sa aspekta unapređenja mentalnog zdravlja mlade populacije, obzirom da 1 od 8 dece širom sveta živi sa nekim poremećajem mentalnog zdravlja .

Bez obzira na kontinent, zemlju ili ekonomsku razvijenost zemlje, deca i mladi izloženi su gotovo sličnim razvojnim teškoćama i izazovima. U čitavom svetu i dalje je prisutna tendenca porasta  broja dece sa poremećajem iz autističnog spektra i ADHD-om, a među adolescentima anksioznost i depresija te je veliki broj predavanja i sesija bio usmeren na ove probleme.

Ukazano je na globalni problem, da iako se susrećemo sa rastućim problemima mentalnog zdravlja dece i mladih, postoji nedostatak raspoloživih stručnjaka u ovoj oblasti, a posebno dečijih i adolescentih psihhijatara i da je potrebno razvijati dodatne strategije u cilju prevazilaženja ove situacije.

Naravno, značajna tema je i bila uticaj COVID pandemije na mentalno zdravlje dece i mladih; glavni okidači su bili. prekid svakodnevnih rutina kao što je:

  • odlazak u školu,
  • rekreativne aktivnosti,
  • druženje ,
  • ali i zabrinutost za prihode i zdravlje porodice,što je doprinelo da se mnogi mladi osećaju uplašeno, ljuto i zabrinuto za svoju budućnost.

Dobijeni podaci različitih istraživanja pokazali su da mladi nisu pandemiju doživeli mnogo drugačije od adultnog dela populacije. Kako su se smenjivale faze korona krize i mere koje su ih pratile, tako su i mladi prolazili kroz različite faze, od straha, frustracije i dosade do perioda adaptacije praćene apatijom i trenutnog nestrpljenja da se što pre vrate normalnom životu. Mnogi su pokazivali simptome depresije I izražene aksioznosti, osećali se kao da nemaju izbora i kontrolu nad sopstvenim životom.

Kongres je doneo još jednu interesantnu temu – Kako približiti i unaprediti telemedicinu, digitalne tehnologije i brigu o mentalnom zdravlju?

Puno se govorilo o promociji i prednosti teleterapije u psihijatriji i psihoterapiji, ali i razvoju aplikacija na mobilnim telefonima koje su namenjene podršci, prevenciji, ali i terapiji kod teškoća mentalnog zdravlja.

Generalne poruke i zaključci konferencije su:

  • da je potrebno prekunuti tišinu koja okružuje mentalne bolesti kroz rad na destigmatizaciji i promovisanju boljeg razumevanja mentalnog zdravlja i ozbiljno shvatanje iskustava dece i mladih;
  • hitna ulaganja u mentalno zdravlje dece i adolescenata u svim sektorima, a ne samo u zdravstvu, odnosno da je važno integrisati znanja i resurse u sektorima zdravstva, prosvete i socijalne zaštite.

Bila je velika privilegija i zadovoljstvo učestvovati na IACAPAP kongresu i razmeniti iskustva i znanje sa kolegama iz celoga sveta. 

Ukoliko vam je potrebna konsultacija na ovu ili neku drugu temu putem DokTok platforme, odaberite stručnjaka mentalne podrške ili lekara i zakažite svoju konsultaciju putem linka.