Mogućnost palijativnog zbrinjavanja pacijenata u Užicu

Autor: Slavica Panić
11. Mart 2021
Mogućnost palijativnog zbrinjavanja pacijenata u Užicu

U Užicu je razmatrana mogućnost palijativnog zbrinjavanja teško obolelih pacijenata. O tome su razgovarali predstavnici grada i Belhospice  centra iz Beograda. Palijativna nega je sveobuhcatna, zdravstvena, psihološka socijalna i duhovna, pruža se licim koja boluju od teških bolesti a praksa je najrazvijenijih zemalja.

Užice bi, kroz umrežavanje svojih resursa, pružilo kvalitetnu i kontinuiranu uslugu palijativnog zbrinjavanja i tako postao jedan od prvih gradova u ovoj zdravstvenoj usluzi u Srbiji. Jedini palijativni centar postoji u Požegi, ali kapacitetima ne može da udovolji potrebama celog Zlatiborskog okruga.

Postoje tri modela za uspostavljanje ove usluge, opremanje posebnog objekta u kome bi se usluge pružale na nivou dnevnog prijema, kućne nege i formiranje odeljenja pri postojećim zdravstvenim ustanovama, koji je najprihvatljiviji model.

Belhospice centar realizuje projekat „Unapređenje efektivnosti lokalnih samouprava i profesionalaca u socijalnoj zaštiti da izađu u susret i bolje odgovore na potrebe vunerabilnih grupa, tokom pandemije kovida 19 i nakon normalizacije situacije“, koji podržava Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Ukoliko dođe do saradnje, biće izvršeno mapiranje resursa za uspostavljanje ovakve usluge, a neophodno je napraviti i Lokalni akcioni plan, uz pomoć eksperta iz Užica, koji dobro poznaje prilike i potrebe.