“Moja prva plata” uključiće 10 000 osoba do 30 godina starosti

14. Septembar 2022
“Moja prva plata” uključiće 10 000 osoba do 30 godina starosti

Nacionalna služba za zapošljavanjeje je raspisala Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ, koji će biti realizovankroz četiri faze. Za ovu godinu je planirano da se u program „Moja prva plata“ uključi do 10.000 mladih do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva.Program će se sprovoditi kod poslodavca, u privatnom i javnom sektoru, u trajanju od 9 meseci,a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa.

Nacionalna služba za zapošljavanje će na mesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 25.000 dinara, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 30.000 dinara, uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Prva faza je namenjena isključivo poslodavcima, koji počev od 22. avgusta zaključno sa 22. septembrom 2022. godine podnose prijave za učešće u programu na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Druga faza je namenjena nezaposlenim licima, koja će za učešće u programu moći da se prijave od 3. do 31. oktobra 2022. godine, takođe na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Treća faza programa odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će:
poslodavci iz privatnog sektora obaviti u periodu od 1.do 15. novembra 2022. godine, a
poslodavci iz javnog sektora u periodu od 16. do 30. novembra 2022. godine.

U roku od 15 dana od dana konačnog izbora kandidata,na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rsbiće objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Četvrta faza realizacije programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, i početak sprovođenja programa u roku od 15 dana od dana formiranja liste oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Javni pozivza ovogodišnji program „Moja prva plata“ i sve informacije o programu nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs), kao i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).