„Moje selo, ulica, zgrada selektuje otpad“

02. Oktobar 2019
„Moje selo, ulica, zgrada selektuje otpad“

Javni konkurs za finansiranje projekata uduženja i organizacija civilnog društva u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine pod nazivom „Moje selo,ulica,zgrada selektuje otpad“, koji je raspisao Grad Užice traje do 15. oktobra.

Cilj konkursa je unapređenje zaštite životne sredine kroz smanjenje količine otpada koji se deponuje, ali i razvoj cirkularne ekonomije,kako bi se kroz selekciju i reciklažu otpada produžio vek regionalne deponije.

Organizatori konkursa očekuju inovativna rešenja i ideje za podsticanje primarne selekcije otpada, čime bi se uvećale količine selektovanog otpada.

Predlozi projekata mogu se predati do 15.oktobra, a krajnji rok za celokupnu realizaciju projekata je 25.novembar tekuće godine.

U budžetu grada Užica za ovaj konkurs je opredeljeno 300.000 dinara.

Podsećamo, na prošlogodišnji Javni konkurs za finansiranje projekata civilnog društva iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine na temu “U susret primarnoj selekciji” koji je bio raspisan od 10. septembra do 30. oktobra 2018. godine stigla su tri predloga projekata. Jednoglasnom odlukom komisije za izbor projekata nije finansiran nijedan od pristiglih predloga.

 

Udruženja da podstaknu primarnu selekciju i reciklažu