Može još bolje

Autor: Slavica Panić/Nova.rs
03. Decembar 2021
Može još bolje

Iako je položaj osoba sa invaliditetom u Užicu na višem nivou od većeg dela lokalnih samouprava u Srbiji, u Užicu i dalje postoje veliki problemi koji nisu prevaziđeni. Udruženja osoba sa invaliditetom, kojih je u Užicu dvanaest, imaju velikih problema sa ostvarivanjem prava zdravstvene zaštite, korišćenja postojećih resursa namenjenih upravo njima ali i sa pristupačnošću koja ometa lakše školovanje i zapošljavanje ovih lica, kao i sa neadekvatnim uslovima u kojima borave.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom bio je prilika da dvanaest užičkih udruženja iznese svoje probleme sa kojima se svakodnevno susreću i zatraži podršku lokalne samouprave. Grad Užice, finansiranjem podržava rad organizacija osoba sa invaliditetom ali i u smislu direktnih pojedinačnih davanja na osnovu podnetih zahteva za dodelu jednokratne pooći. Postoji i posebna budžetska linija direktno usmerena ka podršci, finansiranjem usluga socijalne zaštite.

Osobe sa invaiditetom su zadovoljne dosadašnjom podrškom, koja je retka u Srbiji, ali navode i probleme sa kojima se i dalje svakodnevno susreću.

„Kovid i dalje traje ali to ne treba da bude nešto iza čega se sakrivamo i krijemo. Naši članovi imaju problema pri ostvarivanju zdravstvene zaštite a moram da kažem da je to prioritet, kako za osobe sa invaliditetom tako i za njihove porodice. Mesecima unazad imamo problem sa popravkom zuba u Zdravstvenom centru. Podsećam da je ovaj grad i svi građani 2013. prikupio sredstva da se obezbedi stomatološka oprema da naša deca ne bi išla na Stomatološki fakultet u Beograd. To nam dugo već nije dostupno ni jednom mesečno, kako je ranije bilo. Danas moraju ponovo da idu u Beograd a to su dodatni troškovi i opterećenja za roditelje. I dalje smo suočeni sa problemom pristupačnosti koja nam otežava školovanje u visokoškolskim ustanovama i zapošljavanje“, kaže sekretar Udruženja distrofičara Užice, Ana Đokić.

Ana dodaje i problem zapošljavanja obaveznog broja osoba sa invaliditetom. Kako kaže, taj problem je dosta manji u javnom sektoru dok se privrednici i dalje češće odlučuju za plaćanje penala nego da u svoj kolektiv zaposle osobu sa invaliditetom.

Grad Užice iz budžetskih sredstava za podršku osobama sa invaliditetom za ovu godinu izdvojio je jedanaest miliona dinara a za 2022. godinu biće izdvojeno 12,5 milona. Na taj način se obezbeđuje rad svih dvanaest udruženja na teritoriji grada.

„U narednim godinama ćemo se truditi da ta sredstva i dalje uvećavamo jer su sva ta udruženja partneri našem gradu. Ona okupljaju naše sugrađane i nama olakšavaju rad pa je naša obaveza da im pružimo finansijsku podršku. Postoji još mnogo nedostataka i nerešenih problema. Na pristupačnosti ustanovama i dalje moramo da radimo i učinimo ih pristupačnim iako je u najvećem broju slučajeva taj problem rešen. Imamo određen broj liftova za tu namenu, imamo zvučne semafore, staze za slepe. Naravno da to nije dovoljno ali ćemo u narednom periodu aktivno raditi na tome“, obećao je član Gradskog veća zadužen za socijalna pitanja Slobodan Grbić.

On dodaje da im se udruženja osoba sa invaliditetom najčešće obraćaju za saradnju, pri apliciranju za različite projekte ali i po komunalnim pitanjima kao što su grejanje ili drugi neadekvatni uslovi u kojima funkcionišu.

Predstavnici udruženja danas su govorili i o problemima kratkoročnih ugovora o zakupu prostora i ne postojanju svojih, jer ne mogu da konkurišu za projekte adaptacije. Sa takvim problemom suočena su četiri udruženja osoba sa invaliditetom u Užicu u čijim prostorijama dolazi do prokišnjavanja.

Slepe i slabovide osobe imaju problem sa korišćenjem faksimila u bankama i drugim ustanovama zbog toga što zaposleni nisu dovoljno upućeni u zakon pa su zbog toga izloženi dugim čekanjima u čemu vide oblik diskriminacije. Jedana od tema bio je i položaj roditelja osoba sa invaliditom i predlozi za razmatranje mogućnosti za unapređenje kvaliteta njihovog života, o čemu se uglavno ne govori.