Muzeju i biblioteci sredstva iz oportuniteta

13. Jul 2021
Muzeju i biblioteci sredstva iz oportuniteta

Ministarka pravde Maja Popović uručila je ugovore o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja za 139 projekata od javnog interesa. Ugovore su u ime svojih ustanova potpisale i Slavica Stefanović direktorka Narodnog muzeja Užice i Dušica Murić direktorka Narodne biblioteke Užice.

Projekti Narodnog muzeja Užice i Narodne biblioteke Užice biće finansirani sa oko 9,3 miliona dinara.

Za zamenu stolarije na jednom od objekata Narodnog muzeja opredeljeno je oko 7,5 miliona dinara. Narodna biblioteka Užice dobila 1,8 miliona dinara za nabavku namenskog automobila za dostavu knjiga osobama sa invaliditetom i korisnicima u seoskim područjima, kao i za praćenje i vršenje nadzora u opštinskim bibliotekama.

Na ovogodišnjem šestom po redu Javnom konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, za projekte iz oblasti zdravstva, kulture, prosvete i socijalne zaštite raspodeljeno je ukupno 500.000.000,00 dinara.