Najbolje idejno rešenje ponudio Petar Jovičić iz Užica

03. Maj 2019
Najbolje idejno rešenje ponudio Petar Jovičić iz Užica

Prenošenje instalacija sa jedne na drugu obalu u cilju povezivanja nove kotlarnice Međaj i kompletna rekonstrukcija postojećeg mosta Kralja Aleksandra, idejno je rešenje projektanta Predraga Jovičića koje je pobedilo na konkursu  koji su organizovali JKP Gradska Toplana Užice i lokalna samouprava. Branko Filipović iz Gradske toplane je naglasio da idejno rešenje zadovoljava sve tehničke potrebe prenošenja instalacija sa jedne na drugu obalu reke  i ono će biti projektni zadatak za budući arhitektonsko- urbanistički projekat mosta čija vrednost se trenutno procenjuje na oko 80 000 evra.

Istakavši da do sada nije projektovao mostove, ali da je učestvovao na arhitektonskim konkursima različitog tipa, Petar Jovičić, rođeni Užičanin je rekao da su u ovoj oblasti konkursi važni pre svega jer raspisivač dobija veći broj rešenja na osnovu kojih može da pravi dalju viziju razvoja.

Imajući u vidu poziciju mosta u kontekstu šireg i užeg okruženja, datoj temi  sam pristupilo sa aspekta sagledavanja logičkih tokova u funkcionalno-prostornom kontekstu i što predstavlja izraz težnje za logikom veze ne samo postojeće urabne matrice već i dubljeg simboličkog odnosa obala, obrazložio je Jovičić.

Petar Jovičić Foto–URP

On je dodao da će na postojeći most biti dodata čelična konstrukcija, pa će buduća celina osim kolovoznih traka imati i pešačko- biciklističku stazu sa jedne strane, dok će se sa druge strane sa terase odnosno vidikovca pogled uzvodno pružati ka Starom gradu.

Ruža Penezić, koordinator za urbanizam i razvoj JP “Užice razvoj” i član 5-to člane komisije je rekla  da je ideja za ovaj infrastrukturni most nastala kao razrada Plana detaljne regulacije kotlarnice na Međaju, dodajući da je pobedničkim radom ispunjen zadatak u smislu interakcije unapređenja infrastrukture i komunikacionih pravaca, u smislu sagledivosti i simboličnosti novog urbanog elementa u prostoru, odlično izbalansiran odnos starog i novog i odnos novoprojektovanog sa neposrednim okruženjem, smatra Penezićeva.

Ruža Penezić, član komisije

Ovaj most je vrlo specifičan zbog potrebe prenošenja instalacija iz Bloka Zlatibor do kotlarnice na Međaju koja će biti postavljena iza Autobuske stanice, ocenio je Nikola Maksimović, direktor JP “Užice razvoj”, dodajući da je naredni korak da će preduzeće na čijem čelu se nalazi dostaviti  projektni zadatak Gradskoj toplani, koje će nastaviti sa izradom projekta za građevinsku dozvolu i izvođenje.

Nikola MAksimović, direktor JP “Užice razvoj”

Inače, za kotlarnicu Međaj su dobijeni lokacijski uslovi čime su inženjeri JKP Gradska Toplana Užice dobili dodatne smernice za građevinsku dozvolu za šta će dokumentacija biti pribavljena tokom ove godine. Po optimalnim viđenjima Toplane kotlarnica na Međaju u funkciji bi trebalo da bude  u periodu 2021-2022.godine, naglasio je Branko Filipović iz Gradske toplane.

Branko Filipović, izvršni direktor JKP Gradska Toplana Užice

Treba istaći da će kotlarnica na Međaju biti formirana pored sadašnje Autobuske stanice i prilagođena prostoru za potrebe Toplane, odnosno za nove rezervoare jer će koristiti gas. Važnost ovog projekta je pre svega iz ekološkog ugla, jer će se zatvoriti kotlarnica Zlatibor koja koristi mazut zbog čega ima veliki udeo u zagađenju životne sredine.