„Najbolji način da pronađeš sebe je da sebe izgubiš u služenju drugima”

Autor: odknjigedoduse.com
05. Decembar 2020
„Najbolji način da pronađeš sebe je da sebe izgubiš u služenju drugima”

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 1985. godine 5. decembar za Međunarodni dan volontera, kao podsećanje na dan kada je 1970. godine stvoren Program Ujedinjenih nacija za volontere. Cilj obeležavanja ovog dana je da se podstakne što veći broj ljudi da ponude svoje volonterske usluge i na taj način pomognu onima kojima je je pomoć potrebna.

Ljudi dobre volje, kako ih još nazivaju, za svoj rad ne očekuju materijalnu nadoknadu, osim moralnih i društvenih satisfakcija, a pomaganje i posvećivanje vremena drugima smatraju izrazom ljudske humanosti i solidarnosti, kao i osećanjem odgovornosti za svoju zajednicu. Mahatma Gandi je rekao: „Najbolji način da pronađeš sebe je da sebe izgubiš u služenju drugima.“