Najstarija, a najatraktivnija za prvake

06. April 2017
Najstarija, a najatraktivnija za prvake

Predškolaci svih užičkih vrtića družili su se učenicima Prve osnovne škole kralja Petar Drugog u učionicama i fiskulturnoj sali. Budućim prvacima na četiri punkta su na interaktivan način dočarane različite aktivnosti koje ih očekuju pri polasku u osnovnu školu.

 

Tako su se u najstarijoj užičkoj osnovnoj školi osnovanoj daleke 1884. godine neki od njenih budućih đaka takmičili sa onima koji već sede u klupama u kvizu znanja, i prisustvovali likovnim, muzičkim i sportskim aktivnostima.

U školi se i ove godine nadaju masovnom upisu dece, zbog činjenice da je upisana jedna grupa predškolaca više. Iako je na nivou grada evidentan manji broj predškolaca verujemo da ćemo upisati pet odeljenja prvaka, kaže Nikola Bacetić, direktor škole.

Kao ključne razloge pojačanog interesovanja za upis dece u ovu školu koje vlada poslednjih nekoliku godina, on navodi rezultate koje učenici postižu u toku nastave i na takmičenjima, zatim mogućnost korišćenja produženog boravka koji je sve češće važan razlog odluke u porodicama gde oba roditelja rade, ali i zbog učenja nemačkog kao drugog jezika po DSD programu po čemu je upravo ova škola jedinstvena u Užicu.

Inače, Prvu osnovnu školu kralja Petra Drugog trenutno pohađa oko 1 300 učenika  raspoređenih u 40 odeljenja.

UPIS DECE U PRVI RAZRED

Školsku 2017/2018 godinu upisuju učenici rođeni u periodu od 01.03.2010. do 28.02.2011. godine. Upisna procedura obavlja se u skladu sa svim zakonima Republike Srbije koji obuhvataju ovaj proces, procene Ministarstva prosvete su da će ove godine u školskje klupe sesti 68.000 do 70.000 mališana. Upis se obavlja u sekretarijatu škole i traje zvanično naredna tri meseca, ali su iskustva pokazala da se deca upisuju i u julu i avgustu.

Odabir škole vrši se u zavisnosti od teritorije koju obuhvata područje škole. Svaka osnovna škola dužna je da upiše sve buduće prvake sa područja koje joj je dodeljeno. Postoji mogućnost da škola upiše i učenike sa područja nekih drugih škola, ali samo uz zahtev roditelja i ukoliko to dozvoljavaju kapaciteti škole.

Rok za podnošenje zahteva za upis deteta ističe 1. februara kalendarske godine u izabranoj školi kako bi dete od prvog septembra pohađalo prvi razred.

Tačan datum upisa prvaka nije utvrđen nijednim propisom ili zakonom, ali je period od 1. aprila, pa do kraja maja, namenjen upisu budućih prvaka u osnovne škole.

 

Sistematski pregled prvaka

Sistematski pregled dece pred upis u prvi razred osnovne škole obavlja se kod pedijatra koji na osnovnu pregleda drugih specijalista određuje procenu zdravstvenog stanja deteta. Nakon pregleda pedijatar izdaje potvrdu koja se prilaže prilikom upisa deteta u osnovnu školu.

Zrelost deteta za pohađanje osnove škole ispituje školski psiholog.

Dokumenta koja su potrebna za upis prvaka u osnovnu školu su izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o pohađanju predškolskog programa I dokaz o prebivalištu roditelja.

Izuzetak predstavljaju učenici iz osetljivih društvenih grupa koji imaju mogućnost da se upišu bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije.

Testiranje budućih prvaka

Testiranje budućih prvaka vrše psiholog i pedagog škole na maternjem jeziku. Pri testiranju dece primenjejuju se standardni postupci i instrumenti koji su preporučeni od strane ovlašćene stručne organizacije.

Ukoliko školski pedagog ili psiholog nisu u mogućnosti da testiraju dete na njegovom maternjem jeziku u takvim slučajevima angažuje se prevodilac na predlog saveta nacionalne manjine, čiji jezik dete govori.

Deca starosti od šest do šet i po godina mogu da se upišu prvi razred, ali tek nakon provere spremnosti za polazak u osnovnu školu koja se vrši od strane školskog psihologa. Prilikom testiranja primenjuju se instrumenti i postupci preporučeni od strane nadležnih stručnih organizacija.

Na osnovu urađenog testiranja, psiholog škole preporučuje upis ili odlaganje upisa za godinu dana i pohađanje predškolskog programa.

Ukoliko roditelj iz bilo kog razloga sumnja u odluku o odlaganju upisa, može da podnese zahtev za ponovno testiranje komisiji škole. Komisiju škole sačinjavaju: pedagog, psiholog, učitelj i pedijatar. Nakon ponovnog ispitivanja o spremnosti za upis, komisija donosi konačnu odluku.

Ukoliko dete nije upisano u prvi razred usled zdravstvenih problema ili nekog drugog razloga, a starije je od sedam i po godina, može se upisati u prvi ili odgovarajući razred nakon provere znanja.

Upis u prvi razred dece sa smetnjama u razvoju

Osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, upisuju učenici na osnovnu mišljenja interresorne komisije zadužene za procenu potreba za pružanjem bilo kakve dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške i uz saglasnot roditelja.

Ko ima pravo na besplatne udžbenike?

Treba istaći da je na osnovu dopisa nadležnog ministarstva upućenog školama u Srbiji  najavljeno da će naredne 2017/18. školske godine besplatne udžbenike dobijati učenici čiji su roditelji primaoci novčane socijalne pomoći, učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, odnosno koji obrazovanje stiču po IOP-u i učenici osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete koje je u sistemu školovanja.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje ovog prava je za učenike iz ugroženih porodica: rešenje kojim se utvrđuje pravo na ostvarivanje socijalne novčane pomoći, za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, posebna dokumentacija nije potrebna jer škola posedije podatke o navedenim učenicima i za učenike koji su u porodici treće dete ili svako naredno koje je u sistemu školovanja(srednja škola , fakultet): potvrdu obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika, odnosno studenta( za svako dete). Učenici koji ispunjavaju uslove  potrebnu dokumentaciju treba da predaju u škole najkasnije do 15. aprila.