Najveći broj poljoprivrednih gazdinstava u Zlatiborskom okrugu

25. Maj 2019
Najveći broj poljoprivrednih gazdinstava u Zlatiborskom okrugu

Broj gazdinstava u Srbiji u odnosu na 2012. godinu u padu je za oko 10 odsto, a najveći broj njih nalazi se u Zlatiborskom okrugu. Porast površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta beleži se u regionima Južne i Istočne Srbije, a prosečna veličina oranica i bašta po gazdinstvu je 4,5 hektara, podaci su prikupljni tokom Ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava koju je Republički zavod za statistiku sproveo je od 1. oktobra do 30. novembra prošle godine.

Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava u okviru koje je anketirano 120.000 poljoprivrednih gazdinstava, a kojom su prikupljeni podaci o poljoprivrednom zemljištu, broju stoke, mehanizaciji, radnoj snazi na gazdinstvima i primenjenim agrotehničkim merama. Prvi rezultati predstavljeni su 18. aprila ove godine i pokazali su da je broj gazdinstava u Srbiji u odnosu na 2012. godinu u padu za oko 10 odsto, kao i da se najveći broj gazdinstava nalazi u Zlatiborskoj oblasti.


Porast površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta beleži se u regionima Južne i Istočne Srbije.

Prosečna veličina oranica i bašta po gazdinstvu je 4,5 hektara, a Srednjobanatska oblast prednjači sa 14,7 hektara.

Osam od 10 gazdinstava bavi se gajenjem stoke što je isti odnos kao u 2012. godini, a najviše stočara je u Mačvanskoj oblasti.

Prosečna starost nosioca gazdinstva je 61 godina, a svaki četrnaesti nosilac je mlađi od 40 godina.

Najviše mladih nosilaca gazdinstava je u regionima Šumadije i Zapadne Srbije.


Osam od 10 gazdinstava koristi sopstveni traktor, a statistički podaci pokazuju da ih u Srbiji ima nešto više od 450 hiljada, ali da je 83 odsto traktora starije od 20 godina. Konačni podaci Ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava u 2018. biće objavljeni na sajtu Republičkog zavoda za statistiku  najkasnije do 30. juna, a posebne publikacije, koje će obuhvatati analizu različitih tema iz oblasti poljoprivrede, očekuju se do kraja septembra.