I naredne četiri godine podrška Švajcarske vlade Užicu

Autor: uzice.rs
10. Avgust 2021
I naredne četiri godine podrška Švajcarske vlade Užicu

Predstavnici Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju (SDC) zajedno sa švajcarskom nevladinom organizacijom Helvetas posetili su Užice i obišli neke od lokacija na kojima su realizovani projekti kroz Užički program lokalnog partnerstva „Udružimo se“, a koji su delimično finansirani kroz švajcarski program „Reforma poreza na imovinu“.

Grad Užice jedna je od najuspešnijih lokalnih samouprava u oblasti uključivanja građana u donošenje odluka, sa kojima je švajcarski program „Reforma poreza na imovinu“ radio. Od samog početka saradnje Užice je uspešno primenilo sve tri faze učešća građana – informisanje, konsultacije i aktivno učešće.

Prema rečima gradonačelnice Užica dr Jelene Raković Radivojević, Užički program lokalnog partnerstva “Udružimo se” podrazumeva uključivanje što većeg broja građana u d0nošenje važnih i značajnih odluka, kao i prioriteta prilikom raspodele budžetskih sredstava.

“Skupština Grada je 2018. godine usvojila „Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu grada Užica za period 2018-2021. godina” kao deo aktivnosti u sklopu projekta „Reforma poreza na imovinu”, koji se realizuje uz podršku švajcarske Vlade. Cilj je povećanje poreskog obuhvata, unapređenje kapaciteta lokalne poreske administracije, ali i veće uključivanje građana u donošenje odluka o trošenju sredstava po ovom osnovu.”

“U 2019. godini budžet za ove namene bio je 5 miliona dinara. Više od 400 naših sugrađana uzelo je učešće u predlaganju 19 malih projekata uređenja javnih površina. U 2020. godini budžet za ove namene je dupliran na 10 miliona dinara uz dodatnu podršku od 4,5 miliona dinara od strane „Reforme poreza na imovinu”. Više od 800 građana je predložilo 31 projekat. Izabrano je i realizovano 18 projektnih ideja” navela je gradonačelnica .

Užice je u 2020. godini proglašeno najboljom lokalnom samoupravom u oblasti transparentnosti i učešća javnosti u radu lokalne samouprave i dobilo je nagradu od 2,3 miliona dinara za „Udružimo se” od strane MDULS, SKGO (donatorska linija SWISS PRO/UNOPS).  I o trošenju sredstava od nagrade odlučili su sami građani koji su putem on-line anketiranja (3.600 građana) izabrali da se od tog novca finansira izgradnja dečijeg igrališta ”Megdan”.

U toku je realizacija ovogodišnjeg ciklusa programa „Udružimo se ”, sa budžetom od 10 miliona dinara. Predloženo je ukupno 29 malih projektnih ideja od strane oko 800 građana, i u narednim mesecima očekuje se realizacija dela predloženih projekata.

Petar Vasilev, predstavnik Švajcarske kancelarija za razvoj i saradnju istakao je da Švajcarska vlada ima dugu istoriju saradnje sa Užicem, preko 15 godina: “Užice je primer dobre prakse kada se radi o učešću građana, projekat “Udružimo se” jedan je takav dobar primer.

“Užice trenutno ima podršku kroz nekoliko švajcarskih projekata: Program reforme poreza na imovinu, SWISS PRO i projekat RELOF. Samo u okviru programa za Reforma poreza Švajcarska je donirala 40 hiljada franaka Užicu za realizaciju 18 projekata koji predstavljaju građanske prioritete.”

Prema rečima Nataše Čorbić, eksperta za dobru upravu i uključivanje građana u program Reforma poreza na imovinu, program “Udružimo se” za švajcarsku Vladu jedan je vrlo značajan projekat, naročito što se održava već treću godinu.

“Projekat se ovoga puta sprovodi bez kofinansiranja od strane švajcarske Vlade, što govori o tome koliko je ovaj projakt važan gradu Užicu i građanima. Učešće građana je dugotrajan proces, najčešće od lokalnih samouprava dobijamo informaciju da građani nisu spremni da odgovore na pozive na mogućnosti za konsultacije. Sa druge strane građani misle da kada zove lokalna samouprava ona nema iskrenu nameru da se stvari menjaju i da dođe do toga da se sarađuje.”

“Program “Udružimo se” je mali projekat koji poziva građane da uzmu učešće i kažu šta je to što treba da se menja u gradu. Užice je primer odlične prakse, to je lokalna samouprava koja je sama osmislila program, švajcarska Vlada ga je prepoznala kao veoma koristan i predložili ga drugim partnerskim samoupravama da ga primene. Užice je bio dovoljno otvoren da podeli svoje dokumente, iskustvo sa drugima, pa je 10 lokalnih samouprava u Srbiji primenilo isti program u 2020. godini uz podršku SDC-a” rekla je Čorbić.

Ona je istakla da švajcarska Vlada nastavlja da radi i naredne četiri godine, zahvaljujući iskustvu koji su imali u prethodnoj fazi: “Hoćemo da radimo intezivno na procesu uključivanja građana. Očekujemo da grad Užice bude jedan od glavnih partnera, da zajedno dođemo do nešto drugačijih mehanizama učešća koji će na kraju dovesti do znajačnije, posećenije javne rasprave o odluci o budžetu za narednu godinu.

Cilj nam je da što veći broj građana razume šta to lokalna samouprava radi sa jedne strane, a da sa druge strane budu spremni da pomognu odlučiocima kako da se ta sredstva troše. Želimo da još intezivnije radimo na uključivanju građana i očekujemo da mesne zajednice u tome igraju važnu i veliku ulogu, od momenta kada oni prave svoje finansijske planove, da tu već pokušamo da uključimo građane i da od njih dobijemo predloge šta je to što treba da se radi” ističe Čorbić.