“Naš novac za medijske teme koje nas ZAISTA interesuju”

01. Septembar 2017
“Naš novac za medijske teme koje nas ZAISTA interesuju”

Predsednica Udruženja „RAZVOJ UE“ danas je potpisala ugovor za realizaciju projekta „Naš novac za medijske teme koje nas ZAISTA interesuju“koji se realizuje u okviru programa podrške  „Kaži Traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija. 

EU logo za projekat

Pravo da predlogom projekta aplicira na zatvoreni konkurs, koji je bio raspisan za organizacije civilnog društva u okviru navedenog programa, „RAZVOJ UE“ je stekao zahvaljajući obuci koju su u Beogradu pohađale predstavnice udruženja, a koja se odnosila na definisanje, sprovođenje i praćenje javnog interesa u oblasti lokalnog javnog informisanja.

Odobreni projekat „RAZVOJ UE“ će sprovoditi narednih 6 meseci na teritoriji Užica.

Opšti cilj projekta je doprinos unapređenju dosadašnje prakse gradske uprave Užica u oblasti primene Zakona o javnom informisanju i medijima.

fokusu projekta će biti i pokretanje konsultativnog procesa među građanima, medijima i organizacijama civilnog društva za definisanje lokalnog javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Inače, na konkurs koji je trajao od 19. maja do 9. juna tekuće godine bilo je prijavljeno 16 projekata.

Tročlana nezavisna komisija donela je rešenje o raspodeli sredstava za sedam organizacija civilnog društva u okviru programa podrške  „Kaži Traži šta te zanima“ u ukupnoj vrednosti od 24 378,50 evra u dinarskoj protivrednosti.

Ističemo da je pored Udruženja „RAZVOJ UE“ u okviru istog programa projekat pod nazivom „Građani u akciji za zaštitu javnog interesa“ odobren i Užičkom centru za ljudska prava i demokratiju. Deo projektnih aktivnosti dva užička udruženja zajednički će realizovati.