Novac za testiranje na koronavirus na lični zahtev vraća se gradjanima

30. Jul 2020
Novac za testiranje na koronavirus na lični zahtev vraća se gradjanima

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je da počinje povraćaj novca građanima koji su na lični zahtev obavili testiranje RT-PCR metodom na prisustvo virusa SARS-CoV2 ili serološko testiranje na prisustvo IgM ili IgG antitela.

Ti građani treba direkciji RFZO-a da dostave popunjen obrazac zahteva, dostupan na sajtu RFZO-a ili u slobodnoj formi.

Potrebno je da pojedinci navedu prezime i ime, adresu, jedinstveni matični broj građana (JMBG), a za strane državljane broj osiguranja ili broj pasoša.

Za pravna lica koja traže povraćaj novca potrebno je navesti naziv, sedište adresu i PIB pravnog lica, i spisak zaposlenih za koje se traži povraćaj novca, s podacima o licima i JMBG. Takođe je potrebno dostaviti kopiju naloga o uplati, iznos koji se zahteva za povraćaj, razlog podnošenja zahteva (pogrešna uplata, licu nije potrebna usluga na lični zahtev, licu nije pružena usluga na lični zahtev) i naziv banke i broj tekućeg računa na koji će novac biti uplaćen.

Podnošenje zahteva se može obaviti na imejl adresi testovi@rfzo.rs ili u pismu poslatom na adresu: Republički fond za zdravstveno osiguranje, Jovana Marinovića 2, 11040 Beograd, sa obaveznom naznakom „Zahtev za povraćaj sredstava na ime testiranja na lični zahtev“, navodi se u saopštenju RFZO.