Nove cene struje važe od danas

01. Novembar 2023
Nove cene struje važe od danas

Elektroprivreda Srbije objavila je novi cenovnik električne energije koji će se, shodno saglasnosti koju je na odluku o ceni električne energije 28. septembra dao Savet agencije za energetiku Srbije, primenjivati od 1. novembra.

Prema tom cenovniku, kod dvotarifnih brojila, jeftiniji kilovat struje, u tzv. zelenoj zoni, gde spada potrošnja do 350 kilovata, koštaće 2,277 dinara umesto sadašnjih 2,084 dinara.

S druge starne, skuplji kilovat u ovoj zoni koštaće 9,109 dinara dok je zaključno sa oktobarskim računom koštao 8,336 dinara.

Jeftiniji kilovat u tzv. plavoj zoni, koja obuhvata potrošnju od 350 kilovata do 1.600 kilovata, koštaće 3,416 dinara umesto dosadašnjih 3,126 dinara.

Skuplji kilovat u ovoj zoni koštaće 13,663 dinara, dok je prethodna cena bila 12,504 dinara.

Jeftiniji kilovat u tzv. crvenoj zoni, gde spada potrošnja iznad 1.600 kilovata, od novembra će koštati 6,831 dinar, a sada košta 6,252 dinara.

Ovome dodajemo da će kod jednotarifnih brojila kilovat u zelenoj zoni koštati 7,970 dinara, umesto dosadašnjih 7,294 dinara, u plavoj zoni 11,955 dinara, umesto 10,941, a u crvenoj zoni 23,911 umesto  21,882 dinara.