Novi kriterijumi za ekološku EU oznaku

25. Avgust 2016
Novi kriterijumi za ekološku EU oznaku

Evropska komisija je usvojila novi set kriterijuma za evropsku ekološku oznaku (EU Ecolabel) za kompjutere, nameštaj i obuću. Ova šema ustanovljena je 1992. godine na dobrovoljnoj osnovi kako bi se privrednici podstakli da razvijaju usluge i proizvode koji nisu toliko štetni za životnu sredinu. Pored uticaja na životnu sredinu, važnu ulogu u dobijanju dozvole imaju i bezbednost proizvoda i socijalni aspekt proizvodnje. U EU ovu oznaku sada im više od 30.000 proizvoda.


Da bi dobili ovu oznaku, proizvođači kompjutera moraće da tokom procesa kreiranja proizvoda i proizvodnje uzmu u obzir energetsku efikasnost i mogućnost unapređivanja i nadogradnje pesonalnih računara i tableta, saopštila je 17. avgusta Evropska komisija.

Takođe, proizvođači će morati da vode računa i o tome koliko lako će proizvod moći da se rastavi a sirovine prikupe i recikliraju.

Proizvođači nameštaja će morati ubuduće da sprovode sveobuhvatniju procenu dužine trajanja proizvoda, a posebnu pažnju će morati da posvete potencijalno opasnom materijalu i ostacima koji bi mogli da doprinesu zagađenju vazduha u prostorijama.

Novi zahtevi su postavljeni i kada je reč o standardima za uslove rada u postrojenjima za završnu fazu proizvodnje obuće.

Evropska eko oznaka pomaže potrošačima da pronađu proizvode i usluge koji ne štete životnoj sredini u većoj meri u različitim faza, uključujući vađenje sirovina, proizvodnju, upotrebu i odlaganje.

“Eko oznaka EU promoviše prelazak Evrope na cirkularnu ekonomiju podrškom održivoj proizvodnje i potrošnji. Zahvaljujući jasnim ekološkim kriterijumima potrošači mogu da izaberu proizvod u skladu sa svojom savesti a da pritom ne moraju da se zadovolje proizvodom slabijeg kvaliteta”, rekao je evropski komesar za životnu sredinu, pomorska pitanja i ribarstvo Karmenu Vela.

Potrošači mogu da oslone na logo EU Ecolabel pošto svaki proizvod i uslugu proveravaju nezavisni stručnjaci počev od sirovina i pakovanja do distribucije i odlaganja, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

U utvrđivanju kriterijuma za oznaku učestvuju naučnici, organizacije civilnog društva i zainteresovane stranke.

Potrošači mogu da koriste ECAT katalog proizvoda i katalog usluga turističkog smeštaja kako bi pronašli proizvode i usluge sa eko oznakom.

Kriterijumi se revidiraju u proseku svake četiri godine kako b i se obuhvatile tehnološke inovacije i druge novine.

Iako je ova šema dobrovoljna, na stotine kompanija širom Evrope joj se pridružilo zbog prednosti koje pruža i u smislu konkurentnosti i zaštite životne sredine. 

EU eko oznaka obuhvata veliki broj proizvoda, od velikih proizvodnih grupa do turističkog smeštaja.

Prema podacima iz marta ove godine, EU eko oznaku sada ima 36.403 proizvoda i usluga na osnovu 1.875 dozvola.

Najveći broj dozvola za EU eko oznaku dodeljeno je u Francuskoj (26% ili 486 dozvola), Italiji (18% ili 337) i Nemačkoj (12% ili 231 proizvoda).

Italija ima najviše proizvoda i usluga sa eko oznakom, ukupno 16.815, a daleko iza nje je Francuska sa 3.745 proizvoda i usluga.

Najbronija grupa proizvoda sa eko oznakom u EU su podne obloge (12.117 proizvoda) i paprine maramice i ubrusi (6.964).

Najveći broj dozvola je izdat za usluge turističkog smeštaja (654) i za višenamenske deterdžente (276).