Novi obrazovni postupak vodi odrasle do kvalifikacije i diplome

Autor: zlatiborpress.rs
02. Mart 2024
Novi obrazovni postupak vodi odrasle do kvalifikacije i diplome

Zaposleni kuvari koji posao obavljaju duži niz godina, a za to nemaju potrebnu kvalifikaciju od pre dve godine imaju mogućnost da u Ugostiteljsko -turističkoj školi u Čajetini kroz obrazovni postupak Priznavanja prethodnog učenja (PPU), u okviru aktivnosti za odrasle, steknu sertifikat ili uverenje koji će im omogućiti napredovanje u karijeri, ali i veću platu.

Svi oni koji posao kuvara obavljaju već nekoliko godina, a uz to radno iskustvo, želeli bi da imaju i diplomu, mogu da se prijave za ovaj postupak.

U zavisnosti od toga koliko kompetencija kandidati dokažu, mogu dobiti sertifikat ili uverenje. Ako dokažu sve kompetencije iz standarda kvalifikacije tada stiču sertifikat, a ako ne dokažu sve nego delimično, onda stiču uverenje. Prvi i osnovni uslov je da osoba radi određeno vreme na poslovima kuvara i tada se prijavljuju u školu, dolazi na razgovor i ukoliko se odluče da se uključe u postupak PPU onda stiču zvaničan status kandidata za priznavanje prethodnog učenja, objašnjava profesor za predmete Agencijsko i hotelijersko poslovanje i Ekonomiku i organizaciju turističkih predmeta, Nerandža Jovičić koja rukovodi ovim postupkom za odrasle.

Ugostiteljsko turistička škola u Čajetini je status javnog priznatih organizatora aktivnosti i obrazovanja odraslih stekla u avgustu 2022. godine i od školske 2022-2023. godine u dva kruga (sredinom marta i krajem oktobra) u toku školske godine sprovodi postupak priznavanja prethodnog učenja za zainteresovane kandidate.

–Škola ima saglasnost da sprovodi PPU za kvalifikaciju kuvar u celini ili za delimično ostvarene standard kvalifikacije za nekoliko zanimanja kao što su kuvar poslastica, pomoćnik kuvar, roštlji majstor, brodski kuvar, dijetetski kuvar. Ali iz dosadašnjeg iskustva svi kandidati su bili zainteresovani samo za kvalifikaciju kuvar u celini. Jer kvalifikacija stečena putem priznavanja prethodnog učenja je izjednačena sa kvalifikacijom stečenom kroz formalno i neformalno obrazovanje, navodi Jovičić.

U okviru procesa postupka PPU tokom tri meseca kandidati rade sa savetnicima, koji im pomažu u sastavljanju biografije, prikupljanju dokaza u samoproceni kandidata i oko svih drugih informacija koje su potrebne kandidatima. Takođe kandidat može sam da obavi samoprocenu svojih znanja i veština na osnovu date ček liste, a za sve što proceni treba da ima dokaz u vidu mišljenja poslodavca, direktora, diplome, uverenja, ka oi radne knjižice, fotografija ili nagrada.

–Po završetku tog dela formira se komisija koju čine nastavnici kuvarstva i jedan član iz privrede koji proverava te dokaze. Dokazi koji su validni i autentični se priznaju, a za ono što kandidat nije uspeo da prikupi dokaze polaže ispit pred drugom komisijom koju takođe čine nastavnici kuvarstva i jedan član iz privrede. Ispit čine dva praktična radna zadatka koji se polažu u jednom od dva kabineta za kuvarstvo u našoj školi. Treći je usmeni ispit. Kada kandidat pokaže određeni nivo znanja on je položio, rekla je Jovičić.

Iskustva onih koji su završili postupak PPU su pozitivna. Većina onih koji su stekli sertifikat o kvalifikaciji u celini je napredovala na radnom mestu, imaju veća primanja, a neki su i promenili poslodavce.

–Broj zainteresovanih se povećava iz kruga u krug. Dok drugi uoče i shvate prednosti ovog sertifikata, a to je da mogu da napreduju sa jednog radnog mesta na drugo, da imaju veću platu, jer imaju dokaz za radno iskustvo i znanje. Takođe ovaj sertifikat za postupak PPU je usklađen kako sa nacionalnim tako i sa evropskim okvirom kvalifikacije. Što znači da kuvari mogu posao da potraže i van naše zemlje, mada je moja preporuka da uvek ostanemo u našoj zemlji, jer lokalna turistička privreda zapadne Srbije ima dovoljno objekata gde mogu da rade, navela je Jovičić.

U sistemu redovnog obrazovanja i vaspitanja Ugostiteljko turistička škola ima i obrazovni profil kuvar i kulinarski tehničar, a prepoznatljiva je i po programima prekvalifikacije i dokvalifikacije za koje vlada veliko interesovanje.

–Ono što je dobro za našu školu je što su svi članovi tima za PPU, njih 10 savladali pet modula u okviru Instituta za andragogiju i stekli su kompetencije, koje nam omogućavaju da radimo i sa odraslima pored učenika koji pohađaju srednje stručno obrazovanje, kazala je Jovičić.

Do 15. marta zainteresovani se mogu prijaviti za novi krug postupka Priznavanje prethodnog učenja.

Naslovna fotografija preuzeta sa www.zlatiborpress.rs