Novi pravilnik za poslodavce i zaposlene

13. Jul 2020
Novi pravilnik za poslodavce i zaposlene

Ministarstvo za rad donelo je pravilnik za poslodavce i zaposlene sa preventivnim merama za sprečavanje širenja epidemije koronavirusa, po kome poslodavci do 10. avgusta treba da donesu plan primene mera, u skladu sa pravilnikom.

Potrebno je da plan sadrži preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, zatim zaduženja za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti, kao I mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

Poslodavac je dužan da na svakom radnom mestu u radnoj okolini obezbedi primenu preventivnih mera, a narocito da pre početka rada obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprecavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti.

U skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, poslodavac je dužan da izvrši preraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih.

Poslodavac je dužan i da sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija što uključuje redovnu dezinfekciju prostorija i često provetravanje radnog prostora.

Takođe, da obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku, da obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad, da uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi.

Poslodavac treba da obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima, organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem.

Poslodavac je dužan da u planu primene mera uredi obaveze i odgovornosti u vezi sa praćenjem i kontrolom primene mera bezbednosti i zdravlja na radu. Zatim, proveru efikasnosti primene mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu kod poslodavca vrši lice za bezbednost i zdravlje na radu. Lice za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa poslodavcem planira, sprovodi i podstice primenu preventivnih mera.