Od danas vanredno i u Užicu

06. Jul 2020
Od danas vanredno i u Užicu

U cilju sprečavanja intenzivnog širenja korona virusa na teritoriji grada Užica Gradski štab za vanredne situacije na sednici održanoj 29.06.2020.godine, Odluke Gradonačelnika grada Užica o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Užica II Broj: 87-46/20 od 06.07.2020. godine, u skladu sa članom 9a Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik RS”, broj 66/20 i 93/20) utvrdio je

N A R E D B A

O SPROVOĐENjU MERA ZA SPREČAVANjE I SUZBIJANjE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

1. Zabranjeno je okupljanje u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite;

2. U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite;

3. U svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra;

4. Zabranjeno je organizovanje svečanosti, kao i organizovanja sportskih i drugih zabavnih manifestacija;

5. Preporučuje se Gradskom veću grada Užica da u zavisnosti od epidemiološke situacije donese odluku o organičavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata tako da radno vreme otpočne u 07,00 časova, a završi najkasnije do 20.00 časova, kao i da donese odluke kojima se reguliše rad ustanova na teritoriji grada Užica;

6. Ugostiteljski objekti su dužni da prilagode svoj rad tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova. U delu objekta koji je na otvorenom (bašte i sl.) neophodno voditi računa o fizičkoj distanci između stolova i obezbeđivanju rastojanja od najmanje 1,5 metara između lica.U pekarama, objektima za prodaju brze hrane i sličnim objektima dozvoljava se prodaja putem šaltera ili usluživanje samo jednog kupca;

7. Ograničava se broj osoba u trgovinskim i objektima u kojima se pružaju usluge na broj koji treba da obezbedi socijalnu distancu od najmanje 2 metra;

8. Obavezno je poštovanje mera iz Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik RS”, br. 66/2020-4) – delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, preporuka Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” koje se odnose na predškolske ustanove, škole, fakultete, studentske domove, ponašanje u parkovima, dečjim i sportskim igralištima, izletištima i tokom vežbanja na otvorenom, sport, javni prevoz, ugostiteljske objekte, biblioteke, muzeje, galerije, teretane i fitnes klubove, frizerske salone, kozmetičke salone, pedikir i manikir, masažu i tetovažu, pružanje uslužnih delatnosti u kući ili stanu kao i preporuke drugih državnih organa u vezi sa postupanjem u toku epidemije korona virusa;

9. U javnom prevozu (gradski i prigradski i taksi prevoz) obavezno je nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila;

10. U ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavezna je puna primena svih preventivnih mera;

11. U osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti okupljanja, a prijemne i druge ispite organizovati uz primenu svih mera lične zaštite (fizička distanca od dva metra, obavezno nošenje maske i/ili vizira i rukavica);

12. Zabranjeno je korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara;

13. U verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda obavezno je sprovođenje mera zaštite;

14. U kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitnes centrima i teretanama obavezno je sprovođenje mera zaštite (korišćenje maske i rukavica);

15. Nalaže se vršiocima javnih usluga, organima lokalne samouprave, državnim organima, javnim preduzećima i ustanovama na teritoriji grada Užica da preduzmu mere za zaštitu zaposlenih i organizuju vršenje usluga građanima u skladu sa datim preporukama Gradskog štaba u vreme vanrednog stanja i vrše pojačanu dezinfekciju objekata;

16. Nalaže se pojačano pranje i dezinfekcija javnih prostora u skladu sa Planom koji je usvojio Gradski štab u vreme vanrednog stanja;

17. Preporučuje se upravnicima stambenih zgrada da obezbede pojačano čišćenje i dezinfekciju zajedničkih prostorija i površina u zgradi na kojima se ostvaruje najveći kontakt (ulazi u zgradu, prostori ispred liftova, liftovi, stepenišni rukohvati, kvake na ulaznim vratima, ulazna vrata i dr.),

18. Gradski štab će svakodnevno pratiti epidemiološku situaciju i shodno tome preispisivati postojeće i predlagati nove mere;

19. Ovim merama zamenjuju se mere Gradskog štaba od 29.06.2020.godine;

20. Primena ovih mera počinje od 06.07.2020.godine u 14,00 časova.

KOMANDANT GRADSKOG ŠTABA

Gradonačelnik

Tihomir Petković