Odgovornost i saradnja ključne reči za korišćenje Interneta

25. Oktobar 2018
Odgovornost i saradnja ključne reči za korišćenje Interneta

Deca i mladi u sve ranijem uzrastu počinju sa korišćenjem digitalnih tehnologija, pokazalo je prvo  istraživanje koje je urađeno na uzrastu dece od četiri do osam godina u pet gradova u Srbiji tokom maja meseca 2018. godine. Istraživanje koje je rađeno u okviru projekta „Bezbedan internet za celu porodicu’’, koji sprovodi UNICEFuz podršku kompanije Telenor u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Užičkim centrom za prava deteta pokazalo je i da deca ivig uzrasta na Internetu najviše igraju igrice.  

Pedagoski 1

Ključni nalazi istraživanja pokazali su da većina dece se sa digitalnim uređajima susreće u uzrastu od četiri godine. Deca mlađeg osnovnoškolskog uzrasta počinju sa oko pet godina, a mlađi od pet godina već u trećoj godini života. Sa druge strane, trećina ispitanih roditelja nije dovoljno upoznata sa digitalnim uređajima kako bi umeli da da ih zaštite od mogućih zloupotreba.Rezultati našeg istraživanja, u kombinaciji sa ranijim istraživanjima koja su rađena na većem broju ispitanika, kao i postojećim trendovima u svetu, pokazuju da deca koriste digitalne uređaje u sve ranijem uzrastu.

govornice

„Svako četvrto dete u predškolskom uzrastu i više od polovine dece u školskom uzrastu već poseduje jedan digitalni uređaj.  Pokušaj da ograniče detetu vreme provedeno na internetu izazvao je sukob sa decom kod dve trećine roditelja, dok se jedna trećina njih sukobila sa decom zbog ograničavanja dostupnog sadržaja na internetu“, navela je dr Dobrinka Kuzmanović, sa Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

dete na kompu“UNICEF je uz podršku kompanije Telenor pokrenuo ovaj projekat kako bismo pomogli da se obezbedi sigurno i stimulativno okruženje koje treba da doprinese smanjenju izloženosti najmlađe dece onlajn rizicima. Projekat sprovodimo u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Užičkim centrom za prava deteta. Konkretni ciljevi projekta su obuka učitelja i vaspitača za podizanje svesti i znanja roditelja i dece o rizicima i bezbednom korišćenju interneta, kao i osnaživanje roditelja i dece uzrasta između četiri i osam godina za bezbedno korišćenje interneta. Zahvaljujemo kompaniji Telenor sa kojom partnerski, na ovom projektu, ali i mnogim drugim godinama unazad, gradimo bezbedno internet okruženje za našu decu“, izjavio je Petar Antić, konsultant UNICEfa za prevenciju nasilja i diskriminacije u obrazovanju.

Ksenija Šupić, vaspitačica Predškolske ustanove Užice koja često u radu sa decom koristi digitalne tehnologije istakla je da su odgovornost i saradnja na relaciji roditelji- vaspitači ključne reči  kako bi deca aktivno, kretivno o bezbedno trebalo da koriste digitalne medije.

kid-notebook-computer-learns-159533

Prema preporukama stručnjaka deca mlađa od dve godine ne bi trebalo da provode vreme ispred TV ekrana, računara, tableta, „pametnog telefona“. Kada je reč o deci predškolskog uzrasta vreme provedeno ispred ekrana bi trebalo da se ograniči na jedan sat. Za decu ovog uzrasta važno je i da digitalne tehnologije koriste kroz igru, uz podršku odraslih – roditelja i vaspitača. Za decu stariju od pet godina, preporuka je da roditelji ustanove jasna pravila i ograničenja kada je reč o korišćenju tehnoloških uređaja.

Udruženje vaspitača Zlatiborskog okruga, organizovalo je predstavljanje rezultata istraživanja u prostorijama Pedagoškog fakulteta, uz učešće predstavnika UNICEF-a, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, stručnjaka, vaspitača, učitelja i roditelja dece predškolskog uzrasta.