Oglašava se davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Užicu

22. April 2021
Oglašava se  davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Užicu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Odlukom o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po uslovima drugog kruga,  oglašava se  davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Užicu za određene katastarske opštine.

Uvid u dokumentaciju, grafički pregled parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela koje su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u Gradskoj kući Užice, u kancelariji br 28, svakog radnog dana od 8 do 15 časova , kao i na sajtu grada, na  veb stranici  Uprave za poljoprivredno zemljište.

Informacije se mogu dobiti na telefon 031-590-163. Osoba za kontakt je  Snežana Milanović.