Osam projekata iz oportuniteta u Zlatiborskom okrugu

19. Maj 2018
Osam projekata iz oportuniteta u Zlatiborskom okrugu

Ukupno 445 miliona dinara prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja – oportuniteta, u slučajevima za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor do pet godina, rešenjem Ministarstva pravde od 17. maja tekuće godine finansiraće se 130 projekata. Na trećem konkursu za dodelu sredstava od primene instituta oportuniteta bilo je prijavljeno 1 336 projekata.

Novac su dobili projekti kojima će biti obnovljena infrastruktura škola i vrtića, nabavljena školska oprema, kao i nedostajuća sanitetska vozila i medicinska oprema, poboljšani kapaciteti ustanova kulture i socijalne zaštite i pružena podrška osobama sa invaliditetom.

Na području Zlatiborskog okruga, novac je odobren za ukupno osam projekata koji će biti sprovedeni u opštinama Nova Varoš, Bajina Bašta, Priboj, Prijepolje, Sjenica i Požega.

Najviše sredstava otići će u opštinu Nova Varoš, u kojoj će se higijenski uslovi u vrtiću “Paša i Nataša” unaprediti sa 3 789 546 dinara, dok je za rekonstrukciju krova, izradu fasade i ugradnju stolarije  u izdvojenom odeljenju Vilovi, osnovne škole “Momir Pucarević” u selu Akmačići kroz sredstva nadležnog ministrstva izdvojeno 3 miliona dinara,

Za projekat “Stvaranje uslova za savremenu nastavu” osnovnoj školi “Nikola Tesla” u Pribojskoj banji odobreno je 760 624 dinara, dok će sa oko 1,5 milion dinara biti opremljen kabinet za informatiku u Gimnaziji u Priboju.

Za nabavku sanitetskog vozila za Dom zdravlja u Prijepolju odobreno je 3 189 600 dinara, dok će za Dom zdravlja u Sjenici zahvaljujući ovim sredstvima biti kupljeno sanitetsko vozila čija vrednost je 5, 5 miliona dinara.

Opštinskoj organizaciji slepih iz Bajine Bašte za projekat “Ako nas vi podržite naš život će biti lakši” pripalo je 160 300, dok je za zamenu stare stolarije u kancelarijama Centra za socijalni rad u Bajinoj Bašti opredeljeno 2 329 934 dinara.

Rekonstrukcija i dogradnja poslovnog školskog objekta u Tehničkoj školi u Požegi sa računa oportuniteta biće finansirana sa 4 miliona dinara.

Inače, na prethodna dva konkursa  Ministarstvo pravde ukupno je dodelilo 703.018.000 dinara za 165 korisnika, među kojima su uglavnom bile škole, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, bolnice, domovi za stare, gerontološki centri, sigurne kuće, ustanove kulture, manastiri i druge.

Podsećamo, do 2014. godine tužioci su imali diskreciono pravo da sredstva od oportuniteta usmeravaju u dobrotvorne svrhe po ličnog proceni, što je kako ističu u saopštenju otvaralo prostor mogućoj korupciji, a nije postojala ni zakonom propisana kontrola trošenja tih sredstava.

Ministarstvo pravde je 2014. godine iniciralo izmene Zakona o krivičnom postupku po kojima se sva sredstva od oportuniteta “slivaju” na jedan račun, a zatim se raspisuje javni konkurs za njihovu dodelu. Projekti moraju biti od javnog interesa i postoji stroga kontrola trošenja sredstava.

Ova izmena Zakona o krivičnom postupku predstavlja jednu od ispunjenih mera iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.