Osnovci u Čajetini uče o primarnoj selekciji otpada

Autor: kjpzlatibor.rs
03. Maj 2022
Osnovci u Čajetini uče o primarnoj selekciji otpada

U cilju podizanja svesti sugrađana o značaju selektivnog sakupljanja otpada, odnosno odvajanja otpada na mestu nastanka, u osnovnim školama na području opštine Čajetina počela je edukacija učenika na temu „Primarna selekcija otpada i njen značaj“. Edukaciju sprovode predstavnici KJP „Zlatibor“ zaduženi za komunikaciju i informisanje, a prva je održana u OŠ „Milivoje Borović“ u Mačkatu.

Učenici dva odeljenja osmog razreda upoznati su sa značajem primarne selekcije komunalnog otpada, postupcima njegovog razdvajanja, daljim tretmanom i značajem odgovornog upravljanja otpadom. Učenicima su ovom prilikom podeljene brošure na naznačenu temu, u vidu skraćene verzije Lokalnog plana upravljanja otpadom Opštine Čajetina.

U razgovoru sa školarcima, akcenat je stavljen na primarnu selekciju, jer cilj je da se što više otpadnog materijala (papir, karton, metal, plastika, staklo) pripremi za ponovnu upotrebu i reciklažu, odnosno da se manje količine ovog otpada odlažu na Regionalnu deponiju Duboko, što će produžiti njen vek trajanja.

Na edukativnom času je zaključeno da se malim, ali sigurnim koracima krenulo ka realizaciji postavljenih ciljeva u sprovođenju primarne selekcije otpada u opštini Čajetina, sa uverenjem da će rezultati biti veliki za sadašnje i buduće generacije.

Edukativna predavanja u narednom periodu biće sprovedena u srednjoj i svim osnovnim školama, kao i u predškolskim ustanovama i vrtićima.