Overa legitimacija za besplatan prevoz

17. Jun 2023
Overa legitimacija za besplatan prevoz

Građani, korisnici javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Užica,odd ponedeljka 19. juna 2023. godine na šalteru JP ”Užice razvoj” Užice, na ulasku u autobusku stanicu Užice, mogu overiti legitimacija za besplatan prevoz u sistemu javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Užica za lica koja ostvaruju pravo na dobijanje legitimacije u skladu sa Skupštinskom odlukom o besplatnom prevozu.

Prema ovoj Odluci pravo na dobijanje legitimacije imaju:

Lica koja imaju preko 65 godina života:
Ukoliko nemaju prihoda
Penzioneri čije penzije ne prelaze iznos od 30.000,00 dinara
Osobe sa invaliditetom, i to:
Kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom,
Korisnici invalidskih kolica,
Slepe i slabovide osobe čije je oštećenje vida najmanje 90%,
Ratni i mirnodopski vojni invalidi od I do IV grupe invaliditeta,
Civilni invalidi rata od I do IV grupe invaliditeta,
Osobe sa grupom invaliditeta ukoliko imaju oštećenje donjih ekstremiteta i ostvaruju pravo na ortopedski dodatak ili ortopedsko pomagalo.
Lica obolela od težih bolesti:
Distrofije,
Paraplegije,
Kvadriplegije,
Cerebralne paralize,
Lica na dijalizi,
Lica obolela od karcinoma.
Dobrovoljni davaoci krvi
– Muškarci koji su dali krv preko 80 puta

– Žene koje su dale krv preko 20 puta

Validnost legitimacija će se produžavati za naredni period od 12 meseci. Prilikom overe legitimacija za lica koja imaju penziju manju od 30.000,00 dinara neophodno je priložiti poslednji ček od penzije.

Radno vreme šaltera, radnim danima od 08:00 do 15:00 časova.

Prema Skupštinskoj odluci pravo na regresirani prevoz imaju penzioneri sa prebivalištem na teritoriji grada Užica, stariji od 65 godina, sa penzijom od 30.001,00 dinar zaključno sa 35.000,00 dinara. Visina učešća u ceni prevoza je 3.000 dinara za period od 12 meseci od datume uplate.