Pažljivim vozačima, veći popust za auto-osiguranje

Autor: novaekonomija.rs
29. Jun 2020
Pažljivim vozačima, veći popust za auto-osiguranje

Pažljivi i savesni vozači mogu da očekuju veče popuste na premije osiguranja od autoodgovornosti, predviđeno je izmenama odluke Narodne banke Srbije. Reč je o vozačima u prvom i drugom premijskom stemenu.Veći bonusi će se primenjivati od 30. juna 2020. godine.

 

Za osiguranike u prvom premijskom stepenu iznos bonusa je uvećan za 10 procentnih poena, a za osiguranike u drugom premijskom stepenu za 5 procentnih poena.


U skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, na premiju osiguranja od autoodgovornosti primenjuje sistem bonusa (popusta) i malusa (doplatka).  Ovaj sistem omogućava da nižu premiju plaćaju osiguranici koji nemaju štete, a da oni koji štete prouzrokuju, plaćaju višu premiju osiguranja. Očekuje se da će ovaj sistem uticati da se poveća opreznost u saobraćaju.


Prema sajtu Osiguranik.com, sistem bonus-malus funkcioniše tako što vozač koji prvi put kupi polisu obaveznog osiguranja dobija četvrti premijski stepen. Dakle, kada prvi put kupite auto, nevažno da li je nov ili polovan, dobijate osnovni četvrti stepen.

Kada nakon godinu dana produžavate registraciju, a niste izazvali ni jednu štetu, idete na treći stepen i dobijate bonus (popust) od pet odsto.

Još jedna godina bez štete dovodi vas na drugi stepen i donosi popust od 10 odsto.

Ako ni treće godine ne izazovete štetu, stižete na prvi stepen i dobijate 15 odsto popusta.

Međutim, svaka izazvana šteta vodi vas tri stepena gore – malus.

Na primer, ako ste na 4. i napravite jednu štetu, idete na sedmi stepen, što znači da vam osiguranje za sledeću godinu poskupljuje za 50 odsto.

Skrivite li dve štete u istoj godini, idete na 10. stepen, što znači da vam osiguranje za sledeću godinu poskupljuje za 110 odsto.

Ako napravite tri ili više šteta u istoj godini, idete na 12. stepen, te vam osiguranje za sledeću godinu poskupljuje za 150 odsto.

U slučaju da imate maksimalan bonus, tj. na 1. ste stepenu, nakon izazivanja štete „skačete“ na četvrti stepen.

Dakle, svaka izazvana šteta – tri stepena gore, svaka godina bez štete – jedan stepen dole.