Penzioneri najviše koriste subvencionisane vaučere

09. Januar 2019
Penzioneri najviše koriste subvencionisane vaučere

Od 1. januara građani mogu da se prijave za ovogodišnje turističke vaučere kojih će biti podeljeno 100 000 i koji se mogu koristiti zaključno sa 20. novembrom 2019. godine. Vaučeri za subvencionisano korišćenje mogu se iskoristiti za usluge smeštaja i noćenja u trajanju od najmanje pet dana u ugostiteljskim objektima izvan grada ili opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera.

Subvencionisani vaučer jednom u kalendarskoj godini mogu upotrebiti penzioneri, nezaposlena lica iz evidencije i druga lica na evidenciji NSZ (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade),korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita, ali i korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje. Pravo na vaučere imaju i  radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno, ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno, kao i korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, ali i  nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom.

Prva lista „hotelijera” kojima je odobreno korišćenje ovog vida podsticaja, istaknuta je OVDE.

 

Treba istaći da je od sredine 2015. godine od  kada je Ministarstvo turizma započelo program dodele vaučera (5.000 dinara po osobi) oko 250 000 građana iskoristila ovu mogućnost.

Najveće interesovanje za vaučere pokazuju penzioneri (53 odsto), a zatim zaposleni čija primanja ne prelaze 60 000 dinara (35 odsto) i nezaposlena lica (11 odsto).

Najtraženija destinacija prema broju izdatih rezervacija (30.325) je Sokobanja, a zatim Zlatibor, Vrnjačka Banja, Prolom banja i Ribarska banja. Najveće interesovanje za ovu vrstu subvencionisanog odmora pokazali su stanovnici Beograda, Niša, Novog Sada, Pančeva i Kragujevca. Građanima je na raspolaganju bilo 1.220 kategorisanih ugostiteljskih objekata, što je za 34 odsto više nego prethodne 2017. godine.

Podsećamo, da bi ostvarili pravo na vaučer građani moraju da imaju rezervisan boravak od najmanje pet noćenja, i to u objektu koji je registrovan za subvencije vaučerima.

O korišćenju vaučera kompletne informacije dostupne su OVDE.