U toku popis lokalnih izvora zagađenja

Autor: novaekonomija.rs
21. Maj 2022
U toku popis lokalnih izvora zagađenja

U svim lokalnim samoupravama zagađivači će sve podatke o svom uticaju na životnu sredinu dostavljati u digitalnom formatu, saopštila je Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA). Na taj način biće prikupljeno više podataka o zagađivanju vazduha, voda, zemljišta i stvaranju otpada na lokalu.

“Popisivanje zagađivača na jednom mestu, omogućiće donošenje adekvatnih planova a zatim i mera za poboljšanje kvaliteta životne sredine na celoj teritoriji Srbije”, izjavila je pomoćnica direktora Agencije za zaštitu životne sredine Tamara Perunović Ćulić.

To je, kako objašnjava, omogućeno zahvaljujući digitalizaciji lokalnih registara izvora zagađivanja koji je deo naše snažne podrške digitalizaciji, ali i unapređenju životne sredine u Srbiji.

“Za nas, bez podataka nema održivog razvoja. Podaci stvaraju nove mogućnosti za privredni rast, ali i razvoj društva, od koga će svi građani imati koristi,” rekao je šef programskog Fonda za dobru upravu  Ambasade Velike Britanije Tomas Rajt.

Podaci lokalnih samouprava o izvorima zagađivanja biće objedinjeni u Nacionalnom registru izvora zagađivanja, do kraja marta sledeće godine, kada je rok za dostavljanje izveštaja za 2022. godinu.

Podaci za sve gradove i opštine Srbije naći će se u jedinstvenoj bazi i to će omogućiti bolje sagledavanje i jednostavniju analizu podataka.

Samim tim  lokalnim, ali i nacionalnim institucijama u Srbiji olakšaće se donošenje adekvatnih mera za smanjenje zagađenja, očuvanje prirodnih resursa i zaštitu životne sredine.

SEPA je rezultate digitalizacije podataka o zagađenju predstavila na konferenciji koju je organizovala u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji i Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.