Podrška socijalno ugroženom stanovništvu preko Budžetskog fonda za energetsku efikasnost

Autor: uzice.rs
28. April 2024
Podrška socijalno ugroženom stanovništvu preko Budžetskog fonda za energetsku efikasnost

Grad Užice usvojio je Odluku o osnivanju Budžetskog fonda za energetsku efikasnost kojim se definiše način finansiranja mera za efikasno korišćenje energije na teritoriji grada Užica iz budžetskih sredstava, donacija i drugih prihoda u skladu sa ciljevima koje postavila Vlada Republike Srbije. Osnivanjem Budžetskog fonda grad Užice je jedna od prvih lokalnih samouprava u Srbiji koja je uspostavila institiucionalni mehanizam za sprovođenje mera energetske efikasnosti i uključuje podršku socijalno ugroženim porodicama sa ciljem smanjenja energetskog siromaštva na teritoriji grada uz aktivno uključivanje privatnog sektora.

Odluka o osnivanje Budžetskog fonda predstavljena je predstavnicima lokalnih samouprava u Požegi, Čajetini i Prijepolju kao primer dobre prakse i efikasan mehanizam za rešavanje problema unapređenja energetske efikasnosti u svim segmentima društvene zajednice.

Osnivanje Budžetskog fonda je deo aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta “Smanjenjem energetskog siromaštva do čistijeg vazduha u Užicu” koji sprovodi grad Užice u okviru projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji“, koji finansira i tehnički podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji, sprovodi ga Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije, a u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom, sa dodatnim finansiranjem obezbeđenim od strane vlada Švedske, Švajcarske i Republike Srbije.

U okviru ovog projekta 65 socijalno-ugroženih domaćinstava dobiće po paletu drva (1,6 prostornih metara) i šporet na drva sa oznakom eko-dizajna. Podela drva je u toku, a šporeti će se deliti posle potpisivanja ugovora sa dobavljačem.

Odluku o izboru domaćinstava kojima su dodeljeni šporeti i drva donelo je Gradsko veće na predlog Radnog tima za realizaciju projekta i Komisije.

Korišćene fotografije u tekstu preuzete sa www.uzice.rs