Pojačana kontrola teretnjaka i vozača autobusa

07. Novembar 2023
Pojačana kontrola teretnjaka i vozača autobusa

Do 12. novembra saobraćajna policija sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja je usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Akcija se sprovoditi u 30 država članica organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope). Tokom trajanja akcije, saobraćajna policija će patrole prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila.

Poseban akcenat je stavljen na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kontrolu prevoza tereta, kao i kontrolu ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa.

U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, saobraćajna policija intenzivno kontroliše autobuse kojima se prevoze deca na ekskurzije, rekreativne nastave, kao i autobuse kojima se obavljaju drugi vidovi organizovanog prevoza dece.

Treba istaći da je od početka tekuće godine, saobraćajna policija u kontroli saobraćaja otkrila oko 108 hiljada prekršaja koje su učinili vozači teretnih vozila i 4.000 prekršaja koje su učinili vozači autobusa.