Pokrenuta nacionalna kampanja “Unapredi rodnu ravnopravnost”

Autor: uzice.rs
05. Februar 2024
Pokrenuta nacionalna kampanja “Unapredi rodnu ravnopravnost”

U okviru kampanje “Unapredi rodnu ravnopravnost” u Užicu je u prisustvu ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislava Žigmanova i gradonačelnice Užica dr Jelene Raković Radivojević održana prva info-sesija na ovu temu. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog kampanju organizuje u partnerstvu sa Nemačkom razvojnom saradnjom u okviru projekta “Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji”.

“Postizanje rodne ravnopravnosti jedno od temeljnih načela ljudskih prava i predstavlja princip jednakih mogućnosti za muškarce i žene u ostvarivanju ljudskih prava u svim sferama društvenog i privatnog života”, istakao je ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov.

“Drago mi je što ovu kamapanju započinjemo upravo u Užicu, gradu koji je u prethodnim godinama učinio značajne korake radi unapređenja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i realizovao brojne projekte. Izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, koji izrađuje resorno ministarstvo, prati strukturu i sadržaj Zakona o rodnoj ravnopravnosti i sadrži najvažnije podatke o ostvarivanju politike jednakih mogućnosti, sprovođenju opštih i posebnih mera u organima javne vlasti i kod poslodavaca, a naročito u posebnim oblastima od značaja za rodnu ravnopravnost, ostvarivanju rodne ravnopravnosti kod političkih stranaka, sindikalnih organizacija i udruženja ali i radu izabranih tela za rodnu ravnopravnost i o određivanju lica zaduženih za rodnu ravnopravnost,” rekao je ministar Žigmanov.

Gradonačelnica Užica, dr Jelena Rakovih Radivojević zahvalila se što ova važna kampanja počinje baš u Užicu, gradu čija gradska uprava ima dugu tradiciju čuvanja i unapređenja rodne ravnopravnosti.

“Prošle godine usvojili smo Akcioni plan za period do 2027.godine i to je dokument kojim ćemo se voditi kada su u pitanju mere i aktivnosti koje ćemo realizovati sa ciljem daljeg unapređenja u ovoj oblasti. Takođe veoma smo pouzdan patner u realizaciji brojnih projekata čiji je cilj edukacija i ekonomsko osnaživanje žena u gradksom i seoskom području. Zahvaljujući tim projektima veliki broj žena prošao je kroz radionice i obuke neophodne za pokretanje sopstvenog biznisa i zadovoljni smo rezultatima.

Vi znate i da žene zauzimaju značajno mesto kada je reč o Gradskoj upravi, gde su na mestima odlučivanja zstupljene u procentu od oko 40 odsto. Nije mali broj ni žena na rukovodećim pozicijama u javnim preduzećima i ustanovama. Možemo se pohvaliti i sjajnom sardnjom sa organizacijama civilnog društva a grad godinama unazad finansira i rad SOS telefona. Svesni smo da uvek ima prostora za unapređenje pa ćemo u skladu sa zakonskom regulativom ali i našim planskim dokumentima na tome raditi u narednom periodu”, naglasila je gradonačelnica.

Robert Bu, vođa komponente, ispred projekta Nemačke razvojne saradnje “Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“ koji sprovodi GIZ, u okviru kog se kampanja i odvija, poručio je da danas prisustvujemo prvoj sesiji koja promoviše elemente Zakona i skreće pažnju na značaj izveštavanja o rodnoj ravnopravnosti.

“Zakon je normativni akt države koji jasno definiše koje su to intervencije neophodne u oblasti rodne ravnopravnosti, a Nemačka razvojna saradnja kao partner podržava ministarstvo u tome”, rekao je Bu.

Inače. prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti svi organi javne vlasti, poslodavci koji zapošljavaju više od 50 zaposlenih, sindikati, političke stranke i tela za rodnu ravnopravnost obavezni su da Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podnose Godišnji izveštaj o rodnoj ravnopravnosti. Cilj ove kampanje je da sve obveznike podseti na tu obavezu i pruži im smernice za pripremanje izveštaja.

Korišćene fotografije preuzete sa www.uzice.rs