“Pomažući drugima gradimo sebe”

27. April 2018
“Pomažući drugima gradimo sebe”

Radi poboljšanja uslova za decu sa invaliditetom, učenike osnovne škole u Čajetini i korisnike Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju „Zračak“ udruženje Zlatiborski krug i OŠ „Dimitrije Tucović“ su sklopili Ugovor o uređivanju i opremanju kupatila-toaleta  namenjenog ovoj deci i pokrenuli humanitarnu akciju „Pomažući drugima gradimo sebe“.

Akcija

 

Po definiciji koju je dao UNESKO, inkluzivno obrazovanje se odnosi na mogućnost škole da svoj deci, bez obzira na različitosti, obezbedi kvalitetno obrazovanje. Inkluzija se definiše i kao proces prepoznavanja i zadovoljavanja različitih potreba dece kroz povećanje učešća u učenju, društvenom životu zajednice i smanjenju isključivanja iz školovanja.

S obzirom na činjenicu da školski toaleti nisu prilagođeni potrebama dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, učenika škole i korisnika „Zračka“, uprava osnovne škole „Dimitrije Tucović“ i Zlatiborski krug  su sklopili Ugovor o uređivanju i opremanju kupatila-toaleta  namenjenog ovoj deci. Prema rečima Milke Vasiljević, direktorke škole, organizuju se različite aktivnosti za unapređivanje nastavnog procesa u skladu sa inkluzivnom praksom, obuke za nastavnike, nabavka nastavnih sredstava prilagođenih deci sa smetnjama u razvoju, a tokom prošle godine je opremljen i Centar za asistvinu tehnologiju.

Što se tiče obrazovnih potreba dece sa smetnjama u razvoju, kako kaže direktorka, u školi se trude da se inkluzija unapređuje, ali škola nema dovoljno sredstava da sve sadržaje prilagodi potrebama učenika sa invaliditetom i  korisnika Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju.

Škola je opredelila prostoriju za kupatilo-toalet za učenike sa invaliditetom i korisnike Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju, ali su potrebna novčana sredstva za adaptaciju, uređenje i opremanje u skladu sa  potrebama korisnika.

Zlatiborski krug je pokrenuo humanitarnu akciju „Pomažući drugima gradimo sebe“, za prikupljanje sredstava za uređenje i opremanje kupatila-toaleta. Prema rečima predsednice Udruženja, Zorice Milosavljević, stanovnici Čajetine su se i ranije odazivali sličnim pozivima i uvek pokazuju dobru volju da pomognu kada su deca u pitanju, a pre svega deca sa smetnjama u razvoju.

U okviru akcije će biti organizovane različite aktivnosti kao što su koncerti, priredbe, a sredstva će se prikupljati i kroz kolektivne i pojedinačne donacije.

Sredstva  se mogu uplatiti na račun broj 200-2872280101898-86, a sva sredstva prikupljena realizacijom akcije „Pomažući drugima gradimo sebe“, biće korišćena isključivo u svrhu adaptacije i opremanje kupatila-toaleta za decu sa invaliditetom.

Svi troškovi tokom izvođenja radova će biti dokumentovani i donatori će imati pristup dokumentaciji i uvid u sve aktivnosti koje se sprovode.

Osoba za kontakt je Jelena Todorović, koordinator Dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju u Čajetini    060 7101 090