Popisom imovine ka modernizaciji javnih usluga

17. Jul 2018
Popisom imovine ka modernizaciji javnih usluga

U okviru projekta “Reforma poreza na imovinu”, u Novoj Varoši u toku je vanredni popis imovine, koji se sprovodi na teritoriji cele opštine. Finansijsku pomoć, za realizaciju ovog projekta pružila je Švajcarska agencija za podršku i saradnju, zahvaljujući kojoj su angažovana četiri lica na osnovu privremenih i povremenim poslova koja će vršiti popis.

Nova-varos-centar

Projekat “Reforma poreza na imovinu” sprovodi se u 45 opština u Srbiji i ima za cilj povećanje naplate poreza na imovinu, odnosno lokalnih sopstvenih prihoda, koji su značajni za modernizaciju javnih usluga koje pružaju građanima i privatnom sektoru.

Opštinska uprava Nova Varoš poziva sve vlasnike objekata da u najkraćem roku ispune svoju zakonsku obavezu i prijave svoju imovinu, kako bi izbegli sankcije zbog neprijavljivanja imovine. Prijava imovine se vrši u zgradi lokalne samouprave na 1. sprat, kancelarija 102.

Takođe, pozvani su svi obveznici poreza na imovinu koji nisu izmirili svoje obaveze, da dođu u zgradu opštine Nova Varoš, 1. sprat, kancelarija 103, kako bi iskoristili zakonsku mogućnost plaćanja poreskog duga u više mesečnih rata, uz otpis 50% kamate.

Paralelno sa popisom imovine u toku je izrada Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu.