Neophodno podmlađivanje kadra

31. Maj 2017
Neophodno podmlađivanje kadra

Izvođenje radova prema ugovorima koji su ostali nezavršeni prošle godine biće privedeni kraju u narednih 20-tak dana, nakon čega se ulazi u poslove koji su dobijeni na tenderima u tekućoj godini, tvrdi Snežana Milutinović, direktorka Javnog komunalnog preduzeća „Niskogradnja“. Ona kaže da su loši vremenski uslovi od početka građevinske sezone uticali na preraspodelu prioriteta, jer su obilne padavine izazvale velika oštećenja na nekoliko lokacija tako da se moralo pristupiti saniranju kolovoza.

Snežana Milutinović, prva je žena koja se našla na čelu JKP "Niskogradnja" Foto--URP

Snežana Milutinović, prva je žena koja se našla na čelu JKP “Niskogradnja” Foto–URP

Milutinovićeva ne krije da problem u izvršenju poverenih komunalnih usluga Niskogradnji od strane osnivača (Grad Užice) predstavlja i nedovoljan broj radnika u operativi, kao i nepovoljna starosna struktura.

To objašnjava činjenicom da od ukupno 114 zaposlenih na neodređeno vreme od čega je 106 radnika angažovano u tehničkoj službi, veliki broj njih su stariji radnici.

Radnici su uglavnom angažovani na gradilištima kao  mašinisti, zatim na poslovima asfaltiranja i popravki za šta je potrebno puno fizičkog rada. Prirodnim odlivom, odlazak u penziju ili usled smrtnih slučajeva u poslednjih nekoliko godina kolektiv je ostao bez značajnog broja ljudi.

S druge strane, na određeno je zaposleno nekoliko mlađih NK radnika koji su pokazali spremnost da uče zanat, ali i dalje nedostaju radnici na gradilištima i rukovaoci malim mašinama .

Težak fizički rad i promenljivi vremenski uslovi najveće teškoće sa kojima su susreću radnici JKP "Niskogradnja" Foto--M.S.

Težak fizički rad i promenljivi vremenski uslovi najveće teškoće sa kojima su susreću radnici JKP “Niskogradnja” Foto–M.S.

Osnivaču smo nedavno uputili zahtev za odobrenje zapošljavanja pet osoba na neodređeno vreme u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije i verujemo da će uz sve navedene argumente imati razumevanje za iskazane potrebe, navodi Milutinovićeva.

Ona dodaje da je mehanizacija zahvaljujući osnivaču zanovljena u poslednje dve godine, kupljen je kamion za zimsko održavanje, kamion sa duplom vučom, zatim kombinovana mašina i niskonoseća prikolica, finišer i sve je predato „Niskogradnji“ na korišćenje.

Iako obim  mehanizacije prilično zadovoljava potrebe poslova na kojima se trenutno radi, problem često pričinjava dotrajalosti mašina, kaže direktorka JKP „Niskogradnja“ navodeći da to uzrokuje učestale kvarove koji izazivaju zastoje na terenu.

JKP "Niskogradnja" uskoro završava poslove koji su ostali od prošle godine Foto--M.S.

JKP “Niskogradnja” uskoro završava poslove koji su ostali od prošle godine Foto–M.S.

Podseća da je ovo preduzeće prošle godine imalo nekoliko poslova i van Užica koje su dobili na tenderima Ministarstva privrede, i na kojima su sarađivali sa drugim izvođačima.

U ovoj godini prioritet je na završetku poslova iz prošle godine u gradskim i seoskim mesnim zajednicama. Trenutno se završava ulica Miloša Božanovića, koja je oštećena prilikom havarije na vodovodoj mreži, a ona je jedna od problematičnijih ulica zbog uspona i širine kolovoza koja će nakon rekonstrukcije biti asfaltirana.

Privode se kraju radovi oko vrtića na Pori, sanirane su udarne rupe ka Jelovoj gori i prekop u Ratarskoj ulici, urađene su popravke i sitna oštećenja u Krčagovu i Sevojnu posle zaneme vodovoda i gasovoda, referiše Milutinovićeva.

Uskoro će početi radovi na poslovima dobijenim u ovoj godini Foto--URP

Uskoro će početi radovi na poslovima dobijenim u ovoj godini Foto–URP

Inače, JKP „Niskogradnja“ koje je osnovano 1963. godine pored tehničke službe pod čijim sastavu su asfaltna i betonska baza, kamenolom, radionica i mehanizacija i građevinska operativa, u svom sastavu ima i opštu, pravnu i kadrovsku i finansijsko- komercijalnu službu. Osnivač je grad Užice, a nadzor nad poslovima ovog komunalnog preduzeća vrši JKP „Užice razvoj“(nekadašnja Direkcija za izgradnju).