Prevencija za Sevojničane

19. Maj 2017
Prevencija za Sevojničane

Građani Sevojna uz overenu zdravstvenu knjižicu besplatno i preventivno će moći da provere zdavstveno stanje u ponedeljak, 22. maja u periodu od 8 do 12 časova u ulici Višeslava Bugarinovića 26, na glasačkom mestu u bloku B na krugu.

 

Organizator akcije je Udruženje osoba sa invaliditetom Minimas iz Sevojna, u saradnji sa Udruženjem dijabetičara iz Užica, uz podršku Preventivnog centra Doma zdravlja Užice.

U okviru ove akcije, lekari i  medicinske sestre Prventivnog centra Doma zdralja Užice kontrolisaće nivo šećera u krvi, krvni pritisak, trigliceride, visinu i težinu. Meštani Sevojna biće u prilici da dobiju savete nutricioniste dok će žene biti obučene za samopregled dojki.

U akciji će učestvovati i Služba za zdravstvenu zaštiti žena tako da će zakazivati redovni preventivni ginekološki pregledi i skrining na karcinom dojke igrlića materice a sve u cilju ranog otkrivanja maligniteta.

 

 Motiv za organizovanje ove akcije proizašao je iz sopstvenog iskustva članova ova dva udruženja, kao i činjenice da je Sevojno, iako blizu , teritorijalno distancirano od Užica, te da je, pored uobičajene inertnosti građanstva po pitanju zdravstvenih pregleda, intervencijom medicinskog osoblja na ovakav način, moguće iniciranje redovnijeg, pažljivijeg i predanijeg odnosa prema sopstvenom zdravlju.

Praktična prevencija, kao i edukacija stanovništva po pitanju različitih oboljenja prisutnih kod velikog broja stanovništva na ovaj način, terenskim radom stručne medicinske službe donosi efikasne i dugoročne rezultate po pitanju  brige za  sopstveno zdravlje i zdravlje najbližih članova porodice ,  sprečavanja, na žalost- i lečenja već obolelih osoba.

Praksa je pokazala da se ovakvom vrstom akcija i pregledima koji će biti organizovani , otkrije veliki broj osoba sa simptomima oboljenja, a za koje nisu znali, ili su ih ignorisali, pa se uz odgovarajuća upustva i savete na licu mesta omogućena dalje upustva u procedure, ponašanje i delovanja obolelih.

Osoblje Preventivnog centra Doma zdravlja Užice biće na raspolaganju za svaki savet, upustvo, informaciju koja se tiče dobijenih rezultata na samom pregledu / na primer postupak za dalje lečenje kod lekara specijaliste  ukoliko se otkrije neki od simptoma oboljenja, eventualni poremećaj , saveti za zdravu ishranu i sl.