Prezentacija projekta “Zlatibor bez barijera – jer i osobe sa invaliditetom su turisti”

Autor: Turistička organizacija Zlatibor
03. Decembar 2021
Prezentacija projekta “Zlatibor bez barijera – jer i osobe sa invaliditetom su turisti”

Pod nazivom “Zlatibor bez barijera – jer i osobe sa invaliditetom su turisti” u Galeriji Kulturnog centra izložena je postavka fotografija na kojima su prikazani pozitivni primeri pristupačnosti i data rešenja univerzalnog dizajna za sve.

Ova postavka je upriličena u Galeriji Kulturnog centra Zlatibor, povodom 3. decembra, dana osoba sa invaliditetom sa ciljem liderstva i učešća osoba sa invaliditetom u stvaranju inkluzivnog, pristupačnog i održivog sveta posle pandemije COVID – 19.

Projekat finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, a u okviru stalnog otorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2021.

U okviru ovog projekta biće organizovana i edukativna tribina „Osobe sa invaliditetom imaju pravo da budu turisti ravnopravni sa drugima“ na kojoj će se diskutovati u vezi značaja pristupačnosti i prilagođenosti objekata osobama sa invalditetom kako u turizmu tako i u sportu.

Pored izloženih slika, urađen je i video spot na kojem su prikazane atraktivne lokacije na Zlatiboru koje su prilagođene osobama sa invaliditetom. Ovaj spot će se koristiti u svrhu promocije projekta „Srbija bez barijera”. Njega možete pogledati na linku:

Fotografije—Turistička organizacija Zlatibor