Priboj opština koju napuštaju

07. Avgust 2016
Priboj opština koju napuštaju

Od svih gradova u jugozapadnnoj Srbiji Priboj beleži najlošiji migracioni saldo, ukazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. U prilog tome govore brojke, da je u 2015. godini pribojsku opštinu napustilo 499 ljudi, a doselilo se 255.

Saldo se odnosi na zvanično prijavljene i odjavljene sa mestom boravka, a pretpostavlja se da je on nezvanično jos lo[iji ako se uzme u obzir da van Priboja živi i radi značajn broj onih koji se nisu odjavili.


Isto negativan , ali malo bolji saldo je u Prijepolju, u koje se doselilo 475 ljudi, ali su ga u međuvremenu napustila 702 stanovnika.

U Novu Varoš se tokom prošle godine slilo 163 stanovnika iz drugih mesta u Srbiji, dok su 302 otišla.


Novi Pazar je jedan od retkih gradova u Srbiji koji beleži pozitivan migracioni saldo. U njega se doselilo 1070 ljudi a odselilo 982.


Ukupno, tokom prošle godine, je 125.015 žitelja Srbije promenilo adresu prebivališta, odnosno trajno se preselili u neki drugi grad u zemlji.